Nowe badanie wykazuje obiecujące wyniki dla doustnych schematów leczenia gruźlicy opornej na leki

Nowe badanie wykazuje obiecujące wyniki dla doustnych schematów leczenia gruźlicy opornej na leki

Niedawne badanie opublikowane w The Lancet Respiratory Medicine wykazało pozytywne wyniki leczenia gruźlicy opornej na leki przy użyciu doustnych schematów terapeutycznych. Badanie, znane jako TB-PRACTECAL, oceniło skuteczność i bezpieczeństwo doustnego schematu terapeutycznego opartego na bedakilinie, linezolidzie i pretomanidzie (BPaL) u pacjentów z gruźlicą płucną oporną na rifampicynę.

W badaniu wzięli udział pacjenci z gruźlicą oporną na rifampicynę z wielu lokalizacji w RPA, Białorusi i Uzbekistanie. Badanie porównywało skuteczność i bezpieczeństwo schematu terapeutycznego BPaLM do standardowej terapii. Wyniki pokazały, że schemat terapeutyczny BPaLM ma najbardziej obiecujące wyniki, co skutkowało zaleceniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jego stosowania w leczeniu gruźlicy opornej na rifampicynę bez oporności na fluorochinolony.

Głównym wynikiem badania było określenie odsetka osób z niekorzystnymi wynikami, w tym przerwaniem leczenia, niepowodzeniem leczenia, nawrotem choroby, zgubieniem pacjentów podczas obserwacji lub zgonem, 72 tygodnie po losowaniu. Wyniki pokazały, że grupa stosująca schemat BPaLM miała znacznie mniejszą liczbę niekorzystnych wyników w porównaniu do grupy otrzymującej standardową opiekę.

Dodatkowo, badanie wykazało, że schemat terapeutyczny BPaLM jest bezpieczny i skuteczny, z mniejszym ryzykiem wystąpienia poważnych działań niepożądanych w porównaniu do standardowej opieki. Schemat ten ma również krótszą długość leczenia i mniejsze obciążenie tabletkowe, co może prowadzić do poprawy jakości życia pacjentów.

Ponadto, badanie podkreśliło, że dzieci i młodzież mogą skorzystać z terapii opartych na BPaL ze względu na lepsze wyniki leczenia i krótszą długość trwania terapii.

Podsumowując, badanie TB-PRACTECAL dostarcza dowodów na poparcie stosowania doustnych schematów terapeutycznych, w szczególności schematu BPaLM, w leczeniu gruźlicy opornej na leki. Te wyniki mają istotne implikacje dla przyszłego zarządzania gruźlicą i mogą przyczynić się do poprawy wyników leczenia pacjentów na całym świecie.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

All Rights Reserved 2021.
| .