Nowe badanie pokazuje sukces programu NHS Diabetes Prevention w poprawie wyników zdrowotnych

Nowe badanie pokazuje sukces programu NHS Diabetes Prevention w poprawie wyników zdrowotnych

Niedawne badanie opublikowane w czasopiśmie Nature przeanalizowało skuteczność Narodowego Programu Zapobiegania Cukrzycy (NHS DPP) w Wielkiej Brytanii. NHS DPP jest powszechnie uważany za najbardziej kompleksowy program zmiany zachowań dla osób z prediabetycznym stanem na świecie. Celem badania było ustalenie, czy program skutecznie poprawia wyniki zdrowotne osób z prediabetycznym stanem, skupiając się na takich czynnikach, jak poziom glikowanej hemoglobiny (HbA1c), waga ciała, poziom lipidów we krwi oraz czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego.

NHS DPP specjalnie skierowany był do osób z niecukrzycowym hiperglikemią, oferując intensywne wsparcie w zakresie zmiany stylu życia i zachowań w celu zapobiegania lub opóźnienia wystąpienia cukrzycy typu 2. Program składał się z celów dotyczących utraty wagi, diety i aktywności fizycznej, realizowanych poprzez sesje grupowe przez okres dziewięciu miesięcy. NHS DPP, mający na celu zmniejszenie wskaźników rozwoju cukrzycy typu 2 i związanych z nią zgonów na całym świecie, zaoferował w 2021 roku rekordową liczbę 100 000 skierowań.

Podczas gdy wcześniejsze badania kliniczne wykazały, że zmiany stylu życia i zachowań mogą być skuteczne w zapobieganiu rozwojowi prediabetycznego stanu aż do cukrzycy typu 2, nie była pewna skuteczność tych programów w prawdziwych warunkach. Wielu pracowników służby zdrowia było sceptycznych, wskazując na niską literaturę medyczną i brak zaangażowania pacjentów jako przeszkody dla sukcesu.

Badanie wykorzystało elektroniczne dokumentacje zdrowia ponad dwóch milionów pacjentów w Wielkiej Brytanii, aby ocenić wpływ NHS DPP na różne wyniki zdrowotne. Przy użyciu quasi-eksperymentalnego projektu badawczego, badacze oszacowali efekty przyspieszonej konsultacji wsparcia dotyczącej zmiany stylu życia na takie miary, jak poziom HbA1c, waga ciała, ciśnienie krwi i poziom lipidów. Badanie wykazało, że skierowanie do intensywnej konsultacji dotyczącej zmiany stylu życia przez NHS DPP skutkowało istotnymi poprawami w poziomie HbA1c, wadze ciała i BMI. Niemniej jednak, program nie miał istotnego wpływu na powikłania cukrzycowe, hospitalizację z powodu zdarzeń sercowo-naczyniowych lub śmiertelność.

Te wyniki demonstrują sukces NHS DPP w poprawie wyników zdrowotnych dla osób z prediabetycznym stanem. Poprzez dostarczenie dowodów na skuteczność programu w prawdziwych warunkach, badanie kwestionuje sceptycyzm wobec programów konsultacji dotyczących stylu życia. Podkreśla również znaczenie środków na poziomie populacji w zapobieganiu i opóźnianiu wystąpienia cukrzycy typu 2. W przyszłości należy podejmować działania mające na celu zwiększenie wskaźników uczestnictwa w tego rodzaju programach w celu maksymalizacji ich wpływu na zdrowie publiczne.

FAQ
1. Czym jest Narodowy Program Zapobiegania Cukrzycy NHS?
Narodowy Program Zapobiegania Cukrzycy (NHS DPP) to program zmiany zachowań w Wielkiej Brytanii, który ma na celu zapobieganie lub opóźnienie wystąpienia cukrzycy typu 2 u osób z prediabetycznym stanem. Oferuje intensywne wsparcie w zakresie zmiany stylu życia i zachowań, w tym cele związane z utratą wagi, dietą i aktywnością fizyczną.

2. Jakie były główne wyniki badania?
Badanie wykazało, że skierowanie do intensywnej konsultacji dotyczącej zmiany stylu życia przez NHS DPP skutkowało istotnymi poprawami w poziomie glikowanej hemoglobiny (HbA1c), wadze ciała i wskaźniku masy ciała (BMI). Niemniej jednak, nie miało istotnego wpływu na powikłania cukrzycowe, hospitalizację z powodu zdarzeń sercowo-naczyniowych ani śmiertelność.

3. Dlaczego to badanie jest ważne?
To badanie jest ważne, ponieważ dostarcza dowodów na skuteczność NHS DPP w poprawie wyników zdrowotnych osób z prediabetycznym stanem w prawdziwych warunkach. Kwestionuje sceptycyzm wobec programów konsultacji dotyczących stylu życia i podkreśla potrzebę działań na poziomie populacji w celu zapobiegania cukrzycy typu 2.

4. Jakie są konsekwencje tych wyników?
Wyniki tego badania sugerują, że NHS DPP może odgrywać znaczącą rolę w zapobieganiu lub opóźnianiu wystąpienia cukrzycy typu 2. Poprzez rozważenie czynników ryzyka, takich jak poziom HbA1c i waga ciała, program może pomóc poprawić ogólny stan zdrowia osób z prediabetycznym stanem.

5. Jakie będą kolejne kroki?
W przyszłości należy podejmować działania mające na celu zwiększenie wskaźników uczestnictwa w NHS DPP w celu maksymalizacji jego wpływu na zdrowie publiczne. Pracownicy służby zdrowia powinni nadal promować program i edukować pacjentów na temat korzyści płynących z zmiany stylu życia w zapobieganiu cukrzycy typu 2. Dodatkowo, konieczne są dalsze badania, aby zrozumieć długoterminowe skutki programu i zbadać strategie poprawy jego skuteczności.

All Rights Reserved 2021.
| .