New Study Identifies Genetic Factors in Glaucoma Risk for Black Individuals

Nowe badanie identyfikuje czynniki genetyczne związane z ryzykiem jaskry u osób czarnoskórych

Najnowsze badania rzuciły światło na zwiększone ryzyko jaskry u osób czarnoskórych, ujawniając, że genetyka może odgrywać znaczącą rolę w rozwoju tej choroby oczu. Badanie opublikowane w czasopiśmie Cell zidentyfikowało trzy warianty genów, które mogą być odpowiedzialne za wyższą częstość występowania jaskry w populacji czarnoskórej.

Celem badania było zdefiniowanie podgrup jaskry, poprawa wczesnego wykrywania i ukierunkowanych terapii oraz interwencji. Badanie obejmowało ponad 11 200 osób o afrykańskim pochodzeniu. Badacze skupili się szczególnie na jednej z najczęstszych postaci choroby, czyli jaskrze z otwartym kątem.

Wyniki nie tylko potwierdziły wcześniejsze doniesienie National Institutes of Health (NIH), które podkreślało wyższą częstość występowania jaskry u osób czarnoskórych w porównaniu do populacji białej, ale również dostarczyły cennych informacji na temat czynników ryzyka genetycznego. Współautorka badania, Rebecca Salowe, podkreśliła znaczenie tych badań w identyfikacji nowych celów dla badań przesiewowych i terapii u osób o afrykańskim pochodzeniu.

Zważając na zwiększone ryzyko, istnieje kilka proaktywnych kroków, które osoby mogą podjąć, aby zapobiec jaskrze. Przede wszystkim istotne jest zrozumienie swojego ryzyka poprzez omówienie historii medycznej rodziny, zwłaszcza jeśli chodzi o jaskrę, oraz regularne badania kontrolne w celu monitorowania ewentualnych istniejących stanów zdrowia, takich jak cukrzyca.

Regularne badania oczu są niezbędne, zwłaszcza jeśli należysz do grupy wysokiego ryzyka. Specjaliści zalecają przeprowadzanie kompleksowych badań oczu, a częstotliwość tych badań różni się w zależności od wieku: raz na jeden do trzech lat dla osób w wieku 40-54 lat, raz na jeden do dwóch lat dla osób w wieku 55-64 lat i co sześć do dwunastu miesięcy dla osób w wieku 65 lat i starszych. Osoby niezaliczające się do grupy wysokiego ryzyka powinny również przeprowadzać roczne badania oczu zgodnie z zaleceniami.

Ochrona oczu przed szkodliwym promieniowaniem UV jest również kluczowa w zapobieganiu pewnym rodzajom jaskry. Noszenie okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV to nie tylko moda, ale praktyczne zabezpieczenie dla zdrowia oczu.

Zachowanie zdrowej diety może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka rozwoju jaskry. Badania wykazały, że niektóre konkretne produkty spożywcze mają korzystny wpływ, podczas gdy inne należy unikać, aby zapobiec nasileniu objawów.

Ponadto, regularna aktywność fizyczna jest nie tylko korzystna dla ogólnego zdrowia, ale także poprawia zdrowie oczu. Wykonywanie 30-45 minut żywiołowych ćwiczeń aerobowych, takich jak chodzenie, pływanie lub jazda na rowerze, może zwiększyć przepływ krwi do mózgu i oczu, zmniejszając ryzyko jaskry.

Dzięki świadomości zwiększonego ryzyka i wprowadzeniu tych działań zapobiegawczych, osoby mogą chronić zdrowie oczu i potencjalnie wykryć jaskrę we wczesnym stadium.

Sekcja często zadawanych pytań oparta na głównych tematach i informacjach przedstawionych w artykule:

P: Co wykazują badania na temat ryzyka jaskry u osób czarnoskórych?
O: Najnowsze badania pokazują, że osoby czarnoskóre mają większe ryzyko jaskry w porównaniu do populacji białej.

P: Jaką rolę odgrywa genetyka w rozwoju jaskry?
O: Badanie zidentyfikowało trzy warianty genów, które mogą być odpowiedzialne za wyższą częstość występowania jaskry w populacji czarnoskórej.

P: Na jaką postać jaskry skupili się badacze?
O: Badacze szczególnie skupili się na jaskrze z otwartym kątem, która jest jedną z najczęstszych postaci tej choroby.

P: Jakie kroki można podjąć, aby zapobiec jaskrze?
O: Ważne jest zrozumienie swojego ryzyka poprzez omówienie historii medycznej rodziny i regularne badania kontrolne. Zaleca się również przeprowadzanie regularnych badań oczu, noszenie okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV, utrzymywanie zdrowej diety i regularną aktywność fizyczną jako środki zapobiegawcze.

Definicje:

Jaskra: Grupa chorób oczu, która uszkadza nerw wzrokowy i może prowadzić do utraty wzroku i ślepoty w przypadku braku leczenia.

Genetyczne czynniki ryzyka: Określone geny lub warianty genetyczne, które zwiększają prawdopodobieństwo rozwoju konkretnej choroby lub stanu.

Jaskra z otwartym kątem: Najczęstsza postać jaskry, charakteryzująca się stopniowym zablokowaniem kanałów odpływowych w oku prowadzących do wzrostu ciśnienia w oku i uszkodzenia nerwu wzrokowego.

Sugerowane powiązane linki:

– NEI – Jaskra
– dAao.org – Zdrowie oczu
– Klinika Mayo – Jaskra

[wbuduj]https://www.youtube.com/watch?v=fpQjSBxCSNc[/wbuduj]

All Rights Reserved 2021
| .
Privacy policy
Contact