Nowe badania wykazują, że bakteriofagi mogą zakłócać biofilm Klebsiella Pneumoniae

Nowe badania wykazują, że bakteriofagi mogą zakłócać biofilm Klebsiella Pneumoniae

Najnowsze badania opublikowane w Scientific Reports wykazały, że koktajl bakteriofagów, które są wirusami atakującymi bakterie, może skutecznie zakłócać biofilmy tworzone przez Klebsiella pneumoniae. Jest to istotne, ponieważ K. pneumoniae jest patogenem odpowiedzialnym za różne infekcje, w tym zapalenie płuc i infekcje dróg moczowych. Jest szczególnie niebezpieczny w szpitalach, gdzie może powodować poważne infekcje układu oddechowego.

Biofilmy to społeczności bakterii otoczone przez ochronną matrycę, co sprawia, że są odporne na antybiotyki. Stanowi to wyzwanie przy leczeniu infekcji wywołanych przez K. pneumoniae, gdyż odporność na antybiotyki staje się coraz bardziej powszechna. Jednak wykorzystanie bakteriofagów do zwalczania tych biofilmów może być obiecującym rozwiązaniem.

W tej pracy badawczej naukowcy przetestowali skuteczność trzech bakteriofagów produkujących depolimeryzazę, enzym rozkładający matrycę biofilmów. Bakteriofagi te zostały wyizolowane z wody ściekowej i wcześniej udowodniono, że są skuteczne in vivo.

Naukowcy stwierdzili, że koktajl bakteriofagów był w stanie skutecznie zakłócić biofilmy, które tworzą oporne na antybiotyki szczepy K. pneumoniae. Zauważyli, że bakteriofagi były w stanie lizować komórki bakteryjne i niszczyć strukturę biofilmu.

Badanie podkreśliło również znaczenie stosowania kombinacji bakteriofagów, a nie pojedynczego faga. Dzieje się tak dlatego, że stosowanie wielu bakteriofagów może zapobiegać rozwojowi bakterii opornych na fagi i zwiększać efekty bakteriolityczne. Dodatkowo, badania sugerują, że łączenie bakteriofagów z antybiotykami może być skuteczną opcją wyeliminowania biofilmów i kolonizacji bakteryjnej.

Podsumowując, niniejsze badanie dostarcza dalszych dowodów na potencjalne zastosowanie bakteriofagów w leczeniu infekcji wywołanych przez K. pneumoniae. Poprzez działanie na biofilmy, bakteriofagi mogą stanowić nowe podejście do zwalczania oporności na antybiotyki i poprawy wyników leczenia pacjentów.

Źródło artykułu: Scientific Reports, W niedawnym badaniu opublikowanym w Scientific Reports, badacze zbadali, czy koktajl bakteriofagów kodujących depolimeryzę polisacharydową może skutecznie zakłócać biofilmy Klebsiella pneumoniae.

All Rights Reserved 2021.
| .