New Hope for Alzheimer’s Treatment: Restoring Energy Production in Brain Cells

Nowa nadzieja na leczenie choroby Alzheimera: przywracanie produkcji energii w komórkach mózgu

Badacze z Instytutu Badawczego Scripps dokonali przełomu w zrozumieniu reakcji energetycznych w komórkach mózgu, które przyczyniają się do neurodegeneracji w chorobie Alzheimera. Poprzez ukierunkowanie się na niedziałające mitochondria, które są odpowiedzialne za produkcję energii w komórkach, udało im się przywrócić wiele połączeń z komórki nerwowej do komórki nerwowej w modelach komórek nerwowych pochodzących od pacjentów z chorobą Alzheimera. Odkrycie to sugeruje, że poprawa metabolizmu mitochondrialnego może być obiecującym podejściem terapeutycznym dla Alzheimera i pokrewnych zaburzeń.

Zespół zidentyfikował dysfunkcję enzymów produkujących energię z powodu nietypowej reakcji chemicznej nazywanej S-nitrozylacją. Ta reakcja, charakteryzująca się przyłączaniem atomów azotu i tlenu do atomu siarki, powoduje powstanie niedziałającego enzymu „SNO”. Korzystając z próbek tkanki mózgowej od osób z chorobą Alzheimera i bez niej, a także z komórek nerwowych pochodzących od pacjentów z komórkami macierzystymi, badacze zaobserwowali specyficzne deficyty w produkcji energii w neuronach Alzheimera w porównaniu do zdrowych komórek.

Dalsze badania ujawniły zakłócenie w cyklu Krebsa, procesie komórkowym w mitochondriach, który generuje ATP, główne źródło energii molekularnej w organizmie. Badacze zidentyfikowali wąskie gardło w produkcji eniacyny, kluczowej cząsteczki w cyklu Krebsa, która napędza produkcję ATP. Dostarczając brakujące cząsteczki eniacyny za pomocą analogu, który mógł przeniknąć przez błonę komórek nerwowych, badacze skutecznie przywrócili do 75% utraconych synaps i zapobiegli dalszemu pogorszeniu.

Choć ta studium dostarcza dowodów na możliwość ponownego naładowania cyklu Krebsa, badacze przyznają, że konieczne jest opracowanie bardziej efektywnego związku w celu opracowania leku dla ludzi. Ich celem jest opracowanie leku zachowującego energię, który może przywrócić połączenia neuronalne u pacjentów z chorobą Alzheimera, zatrzymując postęp choroby i poprawiając funkcje poznawcze.

Odkrycia te dają nową nadzieję na leczenie choroby Alzheimera, poprzez ukierunkowanie na deficyty energetyczne, które przyczyniają się do utraty połączeń neuronowych z neuronami. Dzięki dalszym badaniom i rozwojowi, nowatorskie podejście terapeutyczne może potencjalnie rewolucjonizować leczenie choroby Alzheimera i pokrewnych zaburzeń neurodegeneracyjnych.

FAQ

All Rights Reserved 2021
| .
Privacy policy
Contact