New Treatment Approach Targets Stress Response Control Center

Nowa metoda leczenia celuje w ośrodek kontroli reakcji na stres

Stres, biologiczna reakcja na ostry lub przewlekły stan napięcia, może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Przewlekły stres został powiązany z otyłością, chorobami serca, zwiększoną podatnością na infekcje, zaburzeniami pamięci i depresją. Choć obecne metody medyczne skupiają się na łagodzeniu objawów tych stanów, nowe badania przeprowadzone przez naukowców z ETH Zurich oferują obiecujące podejście, które specjalnie ukierunkowuje się na ośrodek kontroli reakcji na stres.

Grupa badawcza pod kierownictwem Kathariny Gapp opracowała nowy lek, który eliminuje receptor glukokortykoidowy, odgrywający kluczową rolę w reakcji na stres. Poprzez zapobieganie aktywacji genów odpowiedzialnych za reakcję na stres przez hormon stresu kortyzol, nowy lek ma na celu zapewnienie bardziej precyzyjnego i skutecznego leczenia stanów związanych ze stresem, takich jak przewlekła depresja.

W odróżnieniu od istniejących leków, które ingerują w regulację stresu, ale wiążą się z niepożądanymi skutkami ubocznymi, nowa cząsteczka ETH selektywnie działa na receptor glukokortykoidowy. Osiąga się to poprzez zastosowanie metody chimery ukierunkowanej na proteolizę (PROTAC), która pozwala na specyficzne ukierunkowanie cząsteczek na receptory i inicjowanie naturalnego procesu degradacji.

Poprzez skoncentrowanie się na receptorze glukokortykoidowym, badacze mają na celu zakłócenie reakcji na stres w jej rdzeniu, minimalizując szkodliwe skutki przewlekłego stresu na organizm. Przeprowadzone w warunkach hodowlanych komórek i na modelach zwierzęcych badanie, opublikowane w Nature Communications, ilustruje potencjał nowego podejścia leczniczego.

W przyszłości konieczne będą dalsze badania i próby kliniczne w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa nowej strategii leczenia. Jednak wyniki dają nadzieję na bardziej precyzyjne i skuteczne podejście do leczenia stanów związanych ze stresem, co potencjalnie może zmniejszyć konieczność stosowania leków o znaczących skutkach ubocznych.

Ogólnie rzecz biorąc, innowacyjne badania te dają świeże spojrzenie na leczenie stanów związanych ze stresem poprzez ukierunkowanie na ośrodek kontroli reakcji na stres. Choć wymaga to dalszych prac, nowe podejście to daje nadzieję na poprawę jakości życia osób cierpiących na przewlekły stres i związane z nim powikłania.

Sekcja FAQ oparta na głównych tematach i informacjach przedstawionych w artykule:

P: Czym jest stres?
O: Stres to biologiczna reakcja na ostry lub przewlekły stan napięcia, który może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne.

P: Jakie są negatywne skutki przewlekłego stresu?
O: Przewlekły stres powiązany jest z otyłością, chorobami serca, zwiększoną podatnością na infekcje, zaburzeniami pamięci i depresją.

P: Na czym skupia się nowe badanie przeprowadzone przez naukowców z ETH Zurich?
O: Badanie skupia się na opracowaniu nowego podejścia terapeutycznego, które specjalnie ukierunkowuje się na ośrodek kontroli reakcji na stres.

P: Czym jest receptor glukokortykoidowy?
O: Receptor glukokortykoidowy odgrywa kluczową rolę w reakcji na stres. Jest to białko, które, gdy zostaje aktywowane przez hormon stresu kortyzol, wywołuje reakcję stresową w organizmie poprzez aktywowanie odpowiednich genów.

P: Jak działa nowy lek opracowany przez grupę badawczą?
O: Nowy lek eliminuje receptor glukokortykoidowy, zapobiegając aktywacji genów odpowiedzialnych za reakcję na stres przez kortyzol. Ma to na celu zapewnienie bardziej precyzyjnego i skutecznego leczenia stanów związanych ze stresem.

P: Jaką metodę stosuje się do selektywnego ukierunkowania receptorów glukokortykoidowych?
O: Nowy lek wykorzystuje metodę chimery ukierunkowanej na proteolizę (PROTAC), która pozwala mu na specyficzne ukierunkowanie białek receptorowych i inicjowanie naturalnego procesu degradacji.

P: Jakie są potencjalne korzyści wynikające z ukierunkowania receptorów glukokortykoidowych?
O: Poprzez skupienie się na receptorze glukokortykoidowym badacze mają na celu zakłócenie reakcji na stres w jej rdzeniu, minimalizując jej szkodliwe skutki na organizm.

P: Jakimi są kolejnymi krokami w tych badaniach?
O: Konieczne będą dalsze badania i próby kliniczne w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa nowego podejścia terapeutycznego.

P: Dlaczego to nowe podejście terapeutyczne jest istotne?
O: Nowe podejście terapeutyczne daje nadzieję na bardziej precyzyjny i skuteczny sposób radzenia sobie ze stanami związanymi ze stresem, co potencjalnie może zmniejszyć konieczność stosowania leków o znaczących skutkach ubocznych.

Definicje kluczowych terminów lub żargonu użytego w artykule:

– Receptor glukokortykoidowy: Białko odgrywające kluczową rolę w reakcji na stres. Po aktywacji przez hormon stresu kortyzol, uaktywnia geny odpowiedzialne za reakcję stresową.
– Przewlekły stres: Długotrwały lub trwały stan napięcia, który może mieć negatywne skutki dla zdrowia fizycznego i psychicznego.
– Metoda chimery ukierunkowanej na proteolizę (PROTAC): Metoda, która pozwala na specyficzną selekcję i degradację określonych białek.

Sugerowane powiązane odnośniki do głównego domeny (nie podstrony):

– ETH Zurich
– Nature Communications
– PubMed

All Rights Reserved 2021
| .
Privacy policy
Contact