New Wave of Measles Cases Raises Concerns in Europe

Nowa fala przypadków odry budzi obawy w Europie

Służby zdrowia śledzą z bliska ostatni wzrost liczby przypadków odry w całej Europie, gdy wskaźniki szczepień pozostają poniżej zalecanego poziomu. Pomimo działań mających na celu zwalczanie choroby, wybuchy wystąpiły w rejonach o niskiej frekwencji szczepień MMR. Światowa Organizacja Zdrowia wydała pilne ostrzeżenie po znaczącym wzroście liczby przypadków odry w całym kontynencie.

W odpowiedzi na tę sytuację, władze zdrowia nakłaniają lekarzy do natychmiastowego zgłaszania wszystkich przypadków odry w celu wdrożenia środków kontrolnych. Środki te obejmują izolację zakażonych osób, śledzenie kontaktów oraz oferowanie działań profilaktycznych. Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia Health Service Executive podkreśla konieczność szybkiego działania w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby.

Podczas gdy Irlandia odnotowała spadek liczby przypadków odry w czasie pandemii Covid-19, władze zdrowia pozostają czujne. Pokrycie szczepieniami wynosi około 87%, poniżej zalecanego progu 95% dla odporności stadnej. Minister Zdrowia Stephen Donnelly podkreśla znaczenie zapobiegania przypadkom importowanym i zapewnienia skutecznej reakcji służby zdrowia publicznej.

Minister Donnelly, oprócz rozwiązania problemu wybuchu ospy wietrznej, zwraca również uwagę na konieczność rozwiązania problemów z pojemnością oraz reformy praktyk pracy w oddziałach szpitalnych udzielających pomocy doraźnej. Przeludnienie pozostaje poważnym wyzwaniem, wymagającym zwiększenia zasobów i poprawy wskaźników wypisów i praktyk.

Dla poprawy opieki nad pacjentami i dostępu do usług, Irlandia przyjmuje nowy model opieki, który skupia się na ścieżkach opartych na społeczności. Ta metoda ma na celu zapewnienie opieki w bliskiej odległości od miejsca zamieszkania dla określonych stanów, takich jak okulistyka, urologia, ortopedia, nefrologia i cukrzyca. Działając za pośrednictwem pielęgniarek zaawansowanych praktyk i przenosząc pewne obowiązki z konsultantów, system opieki zdrowotnej dąży do poprawy efektywności i wyników leczenia pacjentów.

Te działania wpisują się w cel przybliżenia opieki społecznościom i zmniejszenia obciążenia dla szpitali. Ponadto, system opieki zdrowotnej ma na celu zwiększenie odsetka dializ przeprowadzanych w domu, co pozwoli pacjentom na bardziej wygodną i spersonalizowaną opiekę.

W miarę jak służby zdrowia nadal zajmują się wybuchem ospy wietrznej i dążą do poprawy systemu opieki zdrowotnej, ważne jest, aby społeczeństwo pozostało poinformowane, przestrzegało wytycznych dotyczących szczepień i natychmiast zgłaszało potencjalne przypadki ospy wietrznej w celu podjęcia szybkich działań profilaktycznych.

Najważniejsze informacje:
– Szczepionka MMR: Szczepionka zapewniająca ochronę przed odrą, świnką i różyczką.
– Odporność stadna: Gdy znaczna część populacji jest odporna na daną chorobę, chroniąc tych, którzy nie są odporni.
– Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia Health Service Executive: Organizacja odpowiedzialna za monitorowanie i reagowanie na choroby zakaźne w Irlandii.

Sugerowane przydatne linki:
– Światowa Organizacja Zdrowia
– Health Service Executive

All Rights Reserved 2021
| .
Privacy policy
Contact