Nowa aplikacja AI wykorzystuje analizę mowy do przewidywania niewydolności serca

Nowa aplikacja AI wykorzystuje analizę mowy do przewidywania niewydolności serca

Innowacyjna aplikacja na smartfony, wykorzystująca sztuczną inteligencję (AI), została opracowana w celu przewidywania niewydolności serca (HF) nawet trzy tygodnie przed hospitalizacją. Ta innowacyjna technologia analizuje głos człowieka i ma potencjał do rewolucjonizacji leczenia i monitorowania pacjentów z niewydolnością serca.

Aplikacja, znana jako system Cardio HearO, wykorzystuje algorytmy AI do wykrywania zmian w głosie w czasie, skupiając się na miarach mowy, takich jak ton, głośność, dynamika i inne charakterystyki. Te zmiany głosu mogą wskazywać na zwiększenie płynów w płucach, które jest kluczowym objawem nasilającej się niewydolności serca. Analizując codzienne nagrania głosowe, aplikacja jest w stanie przewidywać hospitalizacje z dokładnością przekraczającą 75% w fazie szkoleniowej badania.

Według dr. Williama T. Abrahama, głównego badacza tego badania, ta nowatorska technologia ma potencjał do znacznego poprawienia wyników leczenia pacjentów i redukcji liczby hospitalizacji. Dzięki wczesnym sygnałom ostrzegawczym o nasilającej się niewydolności serca, dostawcy opieki zdrowotnej mogą wdrożyć odpowiednią opiekę ambulatoryjną i interweniować przed pogorszeniem stanu pacjenta. Możliwość zdalnego monitorowania pacjentów z niewydolnością serca za pomocą analizy mowy może rewolucjonizować sposób świadczenia opieki zdrowotnej, zapewniając pacjentom terminowe i skuteczne interwencje.

Pierwsze badanie obejmowało 416 dorosłych osób z niewydolnością serca i stwierdzono, że aplikacja skutecznie przewidziała nasilenie niewydolności serca około 24 dni przed hospitalizacją. Należy jednak zauważyć, że wielkość próbki uczestników była ograniczona. Trwające badania w Stanach Zjednoczonych mają na celu dalsze szkolenie i walidację systemu Cardio HearO, aby zniwelować to ograniczenie i rozszerzyć potencjalne korzyści tej aplikacji.

Ta nowa aplikacja AI pokazuje rosnącą rolę technologii w dziedzinie medycyny, zwłaszcza w pomocach diagnostycznych. W związku z powszechnością błędów diagnoz w przychodniach, technologie AI, takie jak system Cardio HearO, mają potencjał do znacznego ograniczenia błędów i poprawy opieki nad pacjentami.

FAQ

Jak aplikacja AI przewiduje niewydolność serca?
Aplikacja AI analizuje zmiany w głosie osoby, skupiając się na miarach mowy takich jak ton, głośność, dynamika i inne charakterystyki. Te zmiany mogą wskazywać na zwiększenie ilości płynu w płucach, co jest kluczowym objawem nasilającej się niewydolności serca.

Jaki jest potencjalny wpływ tej aplikacji?
Aplikacja ma potencjał do znacznego poprawienia wyników leczenia pacjentów poprzez dostarczanie wczesnych sygnałów ostrzegawczych nasilającej się niewydolności serca. Dostawcy opieki zdrowotnej mogą interweniować w sposób proaktywny, co prowadzi do mniejszej liczby hospitalizacji i lepszego zarządzania tym stanem.

Jakie były ograniczenia pierwotnego badania?
Głównym ograniczeniem było niewielkie rozmiar próbki uczestników. Jednak trwające badania w Stanach Zjednoczonych mają na celu rozwiązanie tego ograniczenia i dalszą walidację skuteczności aplikacji.

All Rights Reserved 2021.
| .