Niespotykany wzrost: Wzrost liczby przypadków inwazyjnej choroby paciorkowca grupy A (iGAS) w Irlandii

Niespotykany wzrost: Wzrost liczby przypadków inwazyjnej choroby paciorkowca grupy A (iGAS) w Irlandii

Według Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia (HPSC), Irlandia ostatnio doświadcza znaczącego wzrostu przypadków inwazyjnej choroby paciorkowca grupy A (iGAS), szczególnie u dzieci poniżej 18. roku życia. Dane z 2023 roku wskazują, że liczba przypadków Strep A jest 4,5 raza wyższa niż oczekiwano. Ogółem zarejestrowano 354 przypadki w pierwszych sześciu miesiącach roku, w porównaniu do średnio 78 przypadków w latach przed pandemią.

Ten wzrost zakażeń iGAS nie dotyczy wyłącznie Irlandii, podobne tendencje zaobserwowano w innych krajach europejskich, takich jak Dania, Francja, Holandia i Wielka Brytania. W Irlandii zakażenia iGAS zwykle osiągają szczyt w pierwszej połowie roku, ale niedawny wzrost pod koniec 2022 roku jest pierwszym przypadkiem, gdy raportowany jest szczyt poza tym okresem. HPSC sugeruje, że ten fenomen może wynikać z zakłóceń normalnych wzorców społecznego wymieszania, spowodowanych pandemią Covid-19, co prowadzi do zmian w transmisji chorób, takich jak paciorkowiec A.

Spośród 480 zgłoszonych przypadków od października 2022 roku, 39 procent dotyczyło osób poniżej 18 roku życia, a znaczna liczba zakażeń wystąpiła u dzieci w wieku od 0 do 9 lat. Przed pandemią około 25 procent zakażeń iGAS w Irlandii dotyczyło dzieci poniżej 18 roku życia. Niestety, od października 2022 roku zgłoszono 12 zgonów dzieci i 18 zgonów dorosłych.

Do 26 sierpnia zgłoszono łącznie 414 przypadków zakażeń iGAS za pośrednictwem zautomatyzowanego systemu raportowania chorób zakaźnych (CIDR). Najnowszy raport HPSC, oparty na danych dostępnych do 28 sierpnia 2023 roku, pokazuje, że liczba przypadków iGAS od początku roku jest znacznie wyższa niż w poprzednim roku i trzech latach poprzedzających pandemię.

Ten wzrost inwazyjnej choroby paciorkowca grupy A w Irlandii podkreśla wagę czujności w identyfikowaniu i zarządzaniu tego rodzaju zakażeniami, szczególnie wśród osób podatnych, oraz konieczność dalszych badań, aby zrozumieć przyczyny leżące u podłoża i potencjalne środki zapobiegawcze.

Definicje:
– Inwazyjna choroba paciorkowca grupy A (iGAS): Ciężkie zakażenie wywoływane przez bakterię Streptococcus pyogenes, powszechnie znaną jako „paciorowce grupy A”. Może prowadzić do różnych powikłań, takich jak zapalenie płuc, martwicze zapalenie powięzi i zespół wstrząsu toksycznego.
– Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia (HPSC): Organizacja odpowiedzialna za monitorowanie i kontrolę chorób zakaźnych w Irlandii.

Źródło: Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia (HPSC) Irlandia.

All Rights Reserved 2021.
| .