NICE zaleca QUVIVIQ w leczeniu przewlekłej bezsenności

NICE zaleca QUVIVIQ w leczeniu przewlekłej bezsenności

NICE, Narodowy Instytut ds. Zdrowia i Opieki Doskonałej, wydał Ostateczne Zalecenia w sprawie leku QUVIVIQ (daridoreksant) od Idorsia UK do leczenia przewlekłej bezsenności u dorosłych. Zalecenia te odnoszą się do pacjentów, u których objawy wystąpiły przynajmniej trzy razy w tygodniu przez trzy miesiące, a ich codzienne funkcjonowanie jest znacząco upośledzone. Lek może być stosowany, gdy inne metody leczenia, takie jak terapia poznawczo-behawioralna (CBTi) nie przyniosły rezultatów lub nie są dostępne.

Jeśli przewlekła bezsenność nie reaguje na leczenie daridoreksantem w ciągu trzech miesięcy, powinna być oceniona i przerwana. Po opublikowaniu ostatecznej oceny technologii NICE, daridoreksant stanie się pierwszym antagonistą receptora oreksyny dualnego (DORA), który będzie przepisywany przez NHS w Anglii i Walii.

Zatwierdzenie daridoreksantu przez Agencję Regulacji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych (MHRA) w sierpniu 2020 roku stworzyło podstawę dla jego autoryzacji na rynek do leczenia bezsenności u dorosłych pacjentów. Zatwierdzenie to oparte było na danych z dwóch badań fazy III, które wykazały bezpieczeństwo i skuteczność daridoreksantu u pacjentów z zaburzeniem snu. Badania te pokazały, że daridoreksant poprawił inicjację snu, utrzymanie snu, całkowity czas snu i senność w ciągu dnia w porównaniu do placebo po jednym i trzech miesiącach.

Robert Moore, dyrektor generalny Idorsia UK, wyraził swoje zadowolenie z uznanie przez NICE korzyści klinicznych i wartości daridoreksantu dla pacjentów z przewlekłą bezsennością. Podkreślił również znaczenie poprawy funkcjonowania w ciągu dnia, ponieważ przewlekła bezsenność znacząco wpływa na produktywność w miejscu pracy i ogólny stan zdrowia.

Źródła:
– Narodowy Instytut ds. Zdrowia i Opieki Doskonałej (NICE)
– Agencja Regulacji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych (MHRA)

All Rights Reserved 2021.
| .