Scientists Discover Unprecedented Bacterial Species in London Hospital Patient

Naukowcy odkrywają bezprecedensowy gatunek bakterii u pacjenta w szpitalu w Londynie

W zaskakującym odkryciu, naukowcy niedawno dokonali zdumiewającego odkrycia – nigdy wcześniej nie spotykanego gatunku bakterii, które rozwijały się w sercu pacjenta w londyńskim szpitalu. Pacjent, który pracuje jako pasterz w Canterbury, został przyjęty do szpitala św. Tomasza po wysokiej gorączce. Po przeprowadzeniu badań krwi pacjenta, eksperci medyczni byli w stanie ustalić, że za infekcję odpowiedzialne były dwie różne rodzaje bakterii. Jednak zwykłe techniki laboratoryjne nie pozwalały zidentyfikować drugiej bakterii.

Aby poznać tożsamość tej tajemniczej bakterii, badacze sięgnęli po najnowocześniejszą technologię znana jako sekwencer nanoporowy. To przełomowe narzędzie umożliwia szybkie sekwencjonowanie długich, pojedynczych sekwencji DNA, przewyższające możliwości innych istniejących metod. Dzięki sekwencerowi nanoporowemu naukowcy zdołali zidentyfikować wcześniej nieznany szczep bakterii: wariant Variovorax, grupy powszechnie występującej w glebie.

Niezwykłe jest to, że ten nowy gatunek bakterii odnalazł się w aorcie pacjenta – największej arterii odpowiedzialnej za transportowanie bogatej w tlen krwi po całym ciele. Lara Payne, specjalista szpitala św. Tomasza, zaproponowała możliwy źródło zakażenia: „Dalsze badania sugerują, że pacjent został zakażony podczas sezonu jagniąt lub podczas karmienia owiec lekami przeciwpasożytniczymi, które wykonywał bez rękawiczek.”

Pacjent, opiekujący się ogromnym stadem 1500 owiec, doświadczał przewlekłego zapalenia skóry (dermatitis) w czasie sezonu jagniąt – stanu skóry, który prawdopodobnie stanowił bramkę dla patogenów środowiskowych. Ciekawe jest, że sam pacjent poprosił, aby nowo odkryte bakterie nosiły nazwę Variovorax durovernensis, od łacińskiej nazwy Canterbury.

Oprócz tego przełomowego odkrycia, badanie również rzuciło światło na potencjalne przyszłe zastosowania sekwencjonowania nanoporowego w szpitalach. Dostarczenie szybkich i przyjaznych użytkownikom urządzeń bezpośrednio do placówek medycznych może znacznie przyspieszyć identyfikację unikalnych lub nieznanych gatunków bakterii, ułatwiając szybkie i ukierunkowane leczenie pacjentów.

Dr. Luke Blagdon Snell, adiunkt ds. badań klinicznych na King’s College w Londynie, przewiduje, że wykorzystanie tej zaawansowanej technologii doprowadzi do odkrycia kolejnych, wcześniej nieznanych mikrobów. W rezultacie nasze zrozumienie interakcji tych mikrobów z ludzkim organizmem i sposobu powodowania infekcji będzie rosło wykładniczo. Ta nowa wiedza bez wątpienia zwiększy zdolność lekarzy do walki z nietypowymi infekcjami wywołanymi przez bakterie środowiskowe, co ostatecznie przełoży się na lepsze wyniki leczenia pacjentów.

FAQ:

P: Jakie zaskakujące odkrycie naukowcy dokonali?
O: Naukowcy odkryli nigdy wcześniej nie spotykany gatunek bakterii rozwijający się w sercu pacjenta w londyńskim szpitalu.

P: Jak pacjent został zainfekowany?
O: Pacjent prawdopodobnie zaraził się w czasie sezonu jagniąt lub podczas karmienia owiec lekami przeciwpasożytniczymi bez rękawiczek.

P: Jakiej technologii użyli badacze, aby zidentyfikować nieznane bakterie?
O: Badacze użyli nowoczesnej technologii zwanej sekwencerem nanoporowym do zidentyfikowania nieznanych bakterii.

P: Jaka jest ważność sekwencera nanoporowego?
O: Sekwencer nanoporowy pozwala na szybkie sekwencjonowanie długich, pojedynczych sekwencji DNA, przewyższając inne istniejące metody.

P: Jak nazywa się nowo odkryty gatunek bakterii?
O: Nowo odkryty gatunek bakterii nosi nazwę Variovorax durovernensis, od łacińskiej nazwy Canterbury.

P: Co sugeruje odkrycie nowego gatunku bakterii?
O: Odkrycie sugeruje, że bakterie środowiskowe mogą powodować infekcje i podkreśla potrzebę szybkiej identyfikacji i ukierunkowanego leczenia.

Definicje:

– Sekwencer nanoporowy: Nowoczesna technologia umożliwiająca szybkie sekwencjonowanie długich, pojedynczych sekwencji DNA.

– Variovorax: Grupa bakterii powszechnie występujących w glebie.

– Aorta: Największa tętnica w organizmie, odpowiedzialna za transportowanie bogatej w tlen krwi po całym ciele.

– Specjalista szpitala: Wykwalifikowany lekarz w specjalizacji, dążący do uzyskania dodatkowej specjalizacji w określonej dziedzinie medycyny.

– Dermatitis: Stan skóry charakteryzujący się zapaleniem, zaczerwienieniem i swędzeniem.

Powiązane linki:
– King’s College w Londynie: Oficjalna strona internetowa King’s College w Londynie, gdzie dr Luke Blagdon Snell jest adiunktem ds. badań klinicznych.
– Nature: Wiodące czasopismo naukowe publikujące artykuły badawcze na różne tematy, w tym mikrobiologię i odkrycia medyczne.

All Rights Reserved 2021
| .
Privacy policy
Contact