MSF uruchamia projekt mający na celu poprawę diagnozy i leczenia gruźlicy u dzieci

MSF uruchamia projekt mający na celu poprawę diagnozy i leczenia gruźlicy u dzieci

Médecins Sans Frontières (MSF), międzynarodowe stowarzyszenie humanitarne zajmujące się działalnością medyczną, inicjuje projekt o nazwie TACTiC – Badanie, Unikanie, Leczenie gruźlicy u dzieci, mający na celu poprawę diagnozy i leczenia dzieci z gruźlicą (TB) w projektach MSF na całym świecie. Ten projekt ma na celu wdrożenie nowych zaleceń opublikowanych przez Globalny Program Walki z Gruźlicą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w marcu 2022 roku, które obejmują zintegrowane algorytmy leczenia diagnozowania gruźlicy płuc u dzieci, skrócone opcje leczenia i metody zapobiegania gruźlicy.
Projekt będzie miał trzy główne obszary działania:

Wdrożenie: Obejmuje to szkolenie, rozwijanie narzędzi skoncentrowanych na pacjencie, poprawę dostępu do narzędzi diagnostycznych, prowadzenie dokumentacji i zbieranie danych. Będzie również prowadzone działania na rzecz wdrożenia nowych zaleceń na poziomie lokalnym i krajowym.
Badania operacyjne: Niektóre projekty MSF będą prowadziły badania operacyjne w celu oceny wykonalności i akceptowalności nowych zaleceń.
Międzynarodowe działania na rzecz poprawy: MSF będzie współpracować z Kampanią Dostępu, aby zabiegać o rozwój lepszych narzędzi, takich jak diagnostyka i leczenie, które są specjalnie dostosowane do dzieci.

Projekt będzie szczególnie skupiał się na zarządzaniu zmianami, doświadczeniach użytkowników i pacjentów oraz dialogu zewnętrznego z partnerami i społecznościami.
Pierwsza faza projektu potrwa od października 2023 roku do września 2025 roku i obejmie 12 krajów na 6 Centrach Operacyjnych MSF, będącym budżetem w wysokości 3,6 miliona euro. Kierownik projektu będzie odpowiedzialny za pomyślne wykonanie projektu, w tym za koordynację działań wewnętrznych, monitorowanie działań i raportowanie.
Kandydaci na stanowisko starszego kierownika projektu – gruźlica u dzieci powinni mieć doświadczenie w zarządzaniu projektami wielocelektywnymi, najlepiej związanymi z projektami zdrowotnymi i badawczymi. Wymagana płynność w języku angielskim, a znajomość języka francuskiego jest dużym atutem. Stanowisko to jest pełnoetatową umową na czas określony na 12 miesięcy z możliwością okazjonalnych podróży do centrali lub lokalizacji terenowych.
Zainteresowani kandydaci powinni zgłosić się, przesyłając list motywacyjny i CV w języku angielskim przez stronę internetową MSF do 29 września 2023 roku.
Źródła:
MSF
Globalny Program Walki z Gruźlicą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

All Rights Reserved 2021.
| .