Ontario Man Pleads Guilty to Fraud Charges in U.S. After Selling Fake Allergy Tests

Mężczyzna z Ontario przyznaje się do oszustwa na terenie USA po sprzedaży fałszywych testów alergicznych

Mężczyzna z Ontario niedawno przyznał się do oskarżenia o oszustwo na terenie Stanów Zjednoczonych, przyznając się do sprzedaży fałszywych testów alergicznych i wrażliwości o wartości prawie 6 milionów dolarów amerykańskich dla ponad 88 000 klientów. Ta sprawa stanowi przypomnienie o konieczności czujności konsumentów i potrzeby zwalczania oszustw w branży ochrony zdrowia.

Kyle Tsui, 41-letni mężczyzna, stanął przed amerykańskim sędzią we wtorek i przyznał się do oszustwa przesyłkowego i oszustwa przy użyciu telekomunikacji. Po ekstradycji ze Hiszpanii do USA w listopadzie 2023 roku Tsui przyznał się do uczestnictwa w oszukańczym schemacie, który trwał od września 2018 roku do kwietnia 2019 roku. Wykorzystując firmę o nazwie „The Allergy Testing Company”, którą władał, Tsui fałszywie reklamował i sprzedawał usługi testów wrażliwości na żywność i środowisko.

Firma Tsui twierdziła, że oferuje „bardzo wysoko oceniane” i „najczęściej sprzedawane” testy, które miały rzekomo analizować reakcje jednostki na 800 różnych produktów spożywczych i środowiskowych przy użyciu małego próbka włosów. Jednak dochodzenie przeprowadzone przez amerykańskich urzędników ujawniło, że firma Tsui nigdy nie przeprowadzała obiecywanych testów. W rzeczywistości, kierowali swoich klientów do wyrzucenia zebranej próbki. Zamiast tego osoby otrzymywały sfabrykowane wyniki informujące o bezpiecznych produktach spożywczych i czynnikach środowiskowych do spożywania lub unikania.

Konsekwencje dla Tsui są poważne. Teraz grozi mu maksymalna kara 20 lat pozbawienia wolności w amerykańskim więzieniu zarówno za przestępstwo przesyłkowe, jak i telekomunikacyjne, oraz obowiązek zapłaty kwoty rzędu 4 165 884,70 dolarów amerykańskich jako konfiskatę. Należy podkreślić, że ostateczne wyroki zostaną ustalone przez sędziego.

Próby odkrycia tej oszukańczej działalności były efektem współpracy. Toronto Police Service, Biuro Spraw Zagranicznych Ministerstwa Sprawiedliwości USA oraz Kanadyjskie Centrum Zwalczania Oszustw wraz z innymi organami wnieśli znaczący wkład w śledztwo. Ich wspólna determinacja podkreśla znaczenie międzynarodowej współpracy w zwalczaniu oszustw transgranicznych.

Jako konsumenci musimy pozostać ostrożni i podejmować środki ostrożności w celu zweryfikowania legalności oferowanych nam usług i produktów, zwłaszcza w sektorze ochrony zdrowia. Ta sprawa podkreśla konieczność przeprowadzenia gruntownych badań i polegania na wiarygodnych źródłach w podejmowaniu decyzji związanych z medycyną. Podnosząc świadomość i promując świadome wybory, możemy pomóc chronić siebie i innych przed staniem się ofiarami oszustw w branży ochrony zdrowia.

Najczęściej zadawane pytania na podstawie artykułu:

1. Jakiego oskarżenia dotyczyło Kyle Tsui?
– Kyle Tsui przyznał się do oskarżenia o oszustwo, konkretnie przestępstwa przesyłkowego i telekomunikacyjnego, w Stanach Zjednoczonych.

2. Jaki był oszukańczy schemat Tsui?
– Tsui posiadał firmę o nazwie „The Allergy Testing Company” i fałszywie reklamował oraz sprzedawał usługi testów wrażliwości na żywność i środowisko.

3. Co firma twierdziła, że oferuje?
– Firma twierdziła, że oferuje testy, które analizują reakcje jednostki na 800 różnych produktów spożywczych i środowiskowych przy użyciu małego próbka włosów.

4. Co ujawniło śledztwo w sprawie działań firmy?
– Śledztwo ujawniło, że firma nigdy nie przeprowadzała obiecywanych testów, a zamiast tego dostarczała sfabrykowane wyniki konsumentom.

5. Jakie są potencjalne konsekwencje dla Tsui?
– Tsui grozi maksymalna kara 20 lat pozbawienia wolności w amerykańskim więzieniu zarówno za przestępstwo przesyłkowe, jak i telekomunikacyjne. Konieczne jest również zapłacenie konfiskaty w wysokości 4 165 884,70 dolarów amerykańskich.

6. Jakie działania podejmowane były przez władze w celu odkrycia oszukańczej operacji?
– Toronto Police Service, Biuro Spraw Zagranicznych Ministerstwa Sprawiedliwości USA oraz Kanadyjskie Centrum Zwalczania Oszustw wraz z innymi organami współpracowały w celu odkrycia oszukańczej operacji.

7. Jaka jest rola czujności konsumentów w branży ochrony zdrowia?
– Czujność konsumentów jest niezwykle ważna, aby chronić siebie i innych przed staniem się ofiarami oszustw w branży ochrony zdrowia. Ważne jest zweryfikowanie legalności oferowanych usług i produktów, poleganie na wiarygodnych źródłach w podejmowaniu decyzji związanych z medycyną oraz przeprowadzanie dokładnych badań przed podejmowaniem jakichkolwiek decyzji.

Definicje:
– Oszustwo: Bezprawna lub kryminalna manipulacja mająca na celu osiągnięcie korzyści finansowej lub osobistej.
– Przestępstwo przesyłkowe i telekomunikacyjne: Oszustwa związane z wykorzystaniem przesyłki pocztowej lub komunikacji za pośrednictwem telekomunikacji, takich jak Internet lub telefon, w celu realizacji oszustwa.
– Ekstradycja: Proces dostarczenia osoby z jednego kraju do drugiego w celu postawienia jej przed sądem.
– Konfiskata: Akt zrzeczenia się czegoś jako kary lub straty.
– Oszustwa transgraniczne: Oszustwa, które mają miejsce na terytorium różnych krajów lub jurysdykcji.

Sugerowane powiązane linki:
– FBI Oszustwa i Bezpieczeństwo
– FTC Informacje dla Konsumentów
– Biuro Konkurencji – Oszukańcze Praktyki

All Rights Reserved 2021
| .
Privacy policy
Contact