Maternal Healthcare Provider in South Carolina Recognized for Health Equity Efforts

Maternal Healthcare Provider in South Carolina Recognized for Health Equity Efforts

MUSC Lancaster Medical Center w stanie Karolina Południowa został niedawno uhonorowany jako „Blue Distinction Center for Maternity Care” za swoje zaangażowanie w redukcję nierówności rasowych i promowanie sprawiedliwych rezultatów opieki zdrowotnej dla wszystkich matek. To wyróżnienie przychodzi w momencie, gdy Karolina Południowa otrzymała niezadowalającą ocenę w raporcie z 2023 roku wydanym przez March of Dimes, a statystyki dotyczące czarnych matek i niemowląt są jeszcze gorsze.

Departament Zdrowia i Kontroli Środowiska Karoliny Południowej stwierdził, że czarne matki miały 67% wyższy wskaźnik umieralności związanej z ciążą w porównaniu do białych matek, a czarne niemowlęta umierały prawie 2,5 razy częściej niż białe niemowlęta. Te alarmujące statystyki podkreślają pilną potrzebę interwencji instytucji opieki zdrowotnej w celu rozwiązania nierówności rasowych i zapewnienia dobrostanu wszystkich matek i niemowląt.

Dr. Xaviera Carter, główna lekarka z zakresu położnictwa i ginekologii w MUSC Lancaster, podkreśla zaangażowanie szpitala w równość i zrozumienie kulturowe. Szpital obsługuje liczną populację pacjentów o kolorze skóry i aktywnie rekrutuje zróżnicowaną kadrę, aby zapewnić lepszą opiekę pacjentom. Dr. Carter uważa, że gdy pacjenci mają dostęp do opieki medycznej od osób przypominających ich wyglądem, poprawia się jakość opieki.

Kaitlin Allen, matka, która niedawno urodziła w MUSC Lancaster, chwaliła poziom opieki, którą otrzymała. Podkreśliła personalizację i oddanie pielęgniarek, które zrobiły wszystko, co w ich mocy, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort jej i jej noworodka. Pozytywne doświadczenie, jakie miała w szpitalu, potwierdziło jej decyzję o ponownym porodzie tam.

Wyróżnienie MUSC Lancaster jako Blue Distinction Center for Maternity Care podkreśla wysiłki szpitala w promowaniu równości zdrowotnej i poprawie wyników zdrowia matek. To wyróżnienie wyróżnia go spośród innych dostawców opieki zdrowotnej w stanie i dowodzi ich zaangażowania w świadczenie wysokiej jakości opieki dla matek o różnych tłondach.

W miarę jak branża opieki zdrowotnej kontynuuje walkę z nierównościami rasowymi w opiece okołoporodowej, ważne jest, aby więcej instytucji podążyło przykładem MUSC Lancaster i priorytetyzowało równość w swoich praktykach. Poprzez słuchanie i rozumienie różnic kulturowych swoich pacjentów, zróżnicowanie personełu i świadczenie spersonalizowanej opieki, dostawcy opieki zdrowotnej mogą dążyć do przyszłości, w której wszystkie matki otrzymują ten sam poziom wysokiej jakości i pełnej empatii opieki, niezależnie od swojej rasy czy pochodzenia etnicznego.

Często zadawane pytania:

1. Jakie jest niedawne wyróżnienie MUSC Lancaster Medical Center?
– MUSC Lancaster Medical Center został uhonorowany jako „Blue Distinction Center for Maternity Care”.

2. Dlaczego to wyróżnienie jest ważne dla MUSC Lancaster?
– To wyróżnienie jest ważne, ponieważ uznaje zaangażowanie szpitala w redukcję nierówności rasowych i promowanie równych rezultatów opieki zdrowotnej dla wszystkich matek.

3. Jakie alarmujące statystyki zostały podkreślone przez Departament Zdrowia i Kontroli Środowiska Karoliny Południowej?
– Czarne matki miały 67% wyższy wskaźnik umieralności związanej z ciążą w porównaniu do białych matek, a czarne niemowlęta umierały prawie 2,5 razy częściej niż białe niemowlęta.

4. Jak MUSC Lancaster radzi sobie z nierównościami rasowymi w opiece zdrowotnej?
– MUSC Lancaster aktywnie rekrutuje zróżnicowaną kadrę, aby zapewnić lepszą opiekę pacjentom o kolorze skóry i podkreśla znaczenie równości i zrozumienia kulturowego.

5. Co Kaitlin Allen, matka, która niedawno urodziła w MUSC Lancaster, chwaliła w szpitalu?
– Kaitlin Allen pochwaliła poziom opieki, którą otrzymała, podkreślając personalizację i oddanie pielęgniarek.

6. Co demonstruje wyróżnienie MUSC Lancaster jako Blue Distinction Center for Maternity Care?
– Wyróżnienie to dowodzi zaangażowania MUSC Lancaster w promowanie równości zdrowotnej i poprawę wyników zdrowia matek.

7. Dlaczego ważne jest, aby dostawcy opieki zdrowotnej priorytetyzowali równość w swoich praktykach?
– Priorytetem jest zapewnienie wszystkim matkom, bez względu na rasę czy pochodzenie etniczne, tego samego poziomu opieki wysokiej jakości i pełnej empatii.

Definicje:
– Blue Distinction Center for Maternity Care: Wyróżnienie przyznawane ośrodkom medycznym, które spełniają określone kryteria dotyczące świadczenia kompleksowej opieki okołoporodowej, jednocześnie eliminując nierówności rasowe i promując sprawiedliwe rezultaty opieki zdrowotnej.

Sugerowane powiązane linki:
1. March of Dimes
2. South Carolina Department of Health and Environmental Control
3. Medical University of South Carolina

All Rights Reserved 2021
| .
Privacy policy
Contact