Medicinal Cannabis Shows Promise in Treating Nerve Pain Conditions

Lecznicza marihuana obiecuje korzyści w leczeniu bólu nerwowego

Ostatnie badanie przeprowadzone przez Health Research Board (HRB) wykazało, że lecznicza marihuana może przynieść znaczące korzyści dla osób cierpiących na ból nerwowy związany z takimi schorzeniami jak stwardnienie rozsiane i cukrzyca. Wyniki sugerują, że istniejące Program Dostępu do Leczniczej Marihuany można rozszerzyć o leczenie bólu neuropatycznego.

Badanie przeanalizowało skuteczność kliniczną i bezpieczeństwo leczniczej marihuany w różnych schorzeniach. Wykazano silne dowody na jej skuteczność w zatwierdzonych przypadkach w Irlandii, takich jak nudności i wymioty u pacjentów onkologicznych oraz spastyczność przy stwardnieniu rozsianym. Ponadto przegląd wykazał znaczące korzyści w przypadku neuropatycznego bólu nerwowego, który często występuje przy schorzeniach takich jak stwardnienie rozsiane, cukrzyca czy uraz rdzenia kręgowego.

Jednak w przeglądzie nie znaleziono jednoznacznych dowodów na skuteczność przepisywanej leczniczej marihuany w innych przypadkach, takich jak lęk, ból u pacjentów onkologicznych, choroby reumatyczne i fibromialgia. Niemniej jednak, badanie stwierdziło, że poważne skutki uboczne leczniczej marihuany są rzadkie, choć niektórzy uczestnicy doświadczyli zawrotów głowy, suchości w ustach, senności i bólów głowy. Dowody dotyczące działań niepożądanych, takich jak senność, nudności i zaburzenia psychiatryczne, były mieszane.

Przegląd HRB został przeprowadzony w celu dostarczenia informacji do trwającego przeglądu Programu Dostępu do Leczniczej Marihuany przez Ministerstwo Zdrowia. Program ten został utworzony w 2019 roku po kampanii rodziców, którzy nie mogli uzyskać dostępu do leczniczej marihuany dla swoich chorych dzieci. Program ten umożliwia ograniczone przepisywanie preparatów opartych na marihuanie w przypadkach takich jak spastyczność przy stwardnieniu rozsianym, nieustające nudności i wymioty związane z chemioterapią lub ciężka, oporna na leczenie padaczka.

Mimo że przegląd skupił się na badaniach dotyczących osób dorosłych, nie ocenił stosowania leczniczej marihuany w leczeniu ciężkiej padaczki u dzieci. Podkreślono znaczenie opierania polityki zdrowotnej na najnowszych dowodach i podkreślono zaangażowanie HRB w dostarczanie decydentom aktualnych badań w miarę rozwoju dziedziny.

Główna autorka, dr Kathryn Lambe, doszła do wniosku, że chociaż istnieją „pewne dowody” na skuteczność leczniczej marihuany w konkretnych przypadkach, w większości pozostałych przypadków dominują niejednoznaczne wyniki. Wyniki tego przeglądu przyczyniają się do rosnącej wiedzy na temat leczniczej marihuany i jej potencjalnych zastosowań w poprawie jakości życia pacjentów.

Sekcja FAQ:

1. Co wykazało ostatnie badanie przeprowadzone przez Health Research Board (HRB) na temat leczniczej marihuany?
Badanie wykazało, że lecznicza marihuana może przynieść znaczące korzyści dla osób cierpiących na ból nerwowy związany z takimi schorzeniami jak stwardnienie rozsiane i cukrzyca. Sugeruje to, że istniejący Program Dostępu do Leczniczej Marihuany można rozszerzyć o leczenie bólu neuropatycznego.

2. W jakich przypadkach badanie wykazało silne dowody na skuteczność leczniczej marihuany?
Badanie wykazało silne dowody na skuteczność leczniczej marihuany w przypadkach nudności i wymiotów u pacjentów onkologicznych oraz spastyczności przy stwardnieniu rozsianym.

3. Co to jest ból neuropatyczny i z jakimi schorzeniami często się wiąże?
Ból neuropatyczny to ból nerwowy, który często występuje przy schorzeniach takich jak stwardnienie rozsiane, cukrzyca lub uraz rdzenia kręgowego.

4. Czy przegląd wykazał jednoznaczne dowody na skuteczność przepisywanej leczniczej marihuany w innych przypadkach?
Nie, przegląd nie wykazał jednoznacznych dowodów na skuteczność przepisywanej leczniczej marihuany w innych przypadkach, takich jak lęk, ból u pacjentów onkologicznych, choroby reumatyczne czy fibromialgia.

5. Jakie były niektóre skutki uboczne obserwowane u uczestników badania?
Niektóre skutki uboczne obserwowane u uczestników badania obejmowały zawroty głowy, suchość w ustach, senność i bóle głowy. Dowody dotyczące działań niepożądanych, takich jak senność, nudności i zaburzenia psychiatryczne, były mieszane.

6. Co to jest Program Dostępu do Leczniczej Marihuany?
Program Dostępu do Leczniczej Marihuany to program, który został utworzony w 2019 roku i umożliwia ograniczone przepisywanie preparatów opartych na marihuanie w przypadkach takich jak spastyczność przy stwardnieniu rozsianym, nieustające nudności i wymioty związane z chemioterapią lub ciężka, oporna na leczenie padaczka.

7. Czy przegląd ocenił stosowanie leczniczej marihuany w leczeniu ciężkiej padaczki u dzieci?
Nie, przegląd skupił się na badaniach dotyczących osób dorosłych i nie ocenił stosowania leczniczej marihuany w leczeniu ciężkiej padaczki u dzieci.

8. Jakie wnioski wyciągnęła główna autorka, dr Kathryn Lambe, na podstawie przeglądu?
Główna autorka, dr Kathryn Lambe, doszła do wniosku, że chociaż istnieją „pewne dowody” na skuteczność leczniczej marihuany w konkretnych przypadkach, w większości pozostałych przypadkach dominują niejednoznaczne wyniki. Wyniki tego przeglądu przyczyniają się do rosnącej wiedzy na temat leczniczej marihuany i jej potencjalnych zastosowań w poprawie jakości życia pacjentów.

Definicje:
– Ból nerwowy: Ból spowodowany uszkodzeniem lub chorobą nerwów.
– Ból neuropatyczny: Ból nerwowy, który często występuje przy schorzeniach takich jak stwardnienie rozsiane, cukrzyca lub uraz rdzenia kręgowego.
– Program Dostępu do Leczniczej Marihuany: Program, który umożliwia ograniczone przepisywanie preparatów opartych na marihuanie dla określonych schorzeń.
– Spastyczność: Niekontrolowane sztywność mięśni lub skurcze.
– Fibromialgia: Zespół charakteryzujący się rozległym bólem mięśniowo-szkieletowym, zmęczeniem i wrażliwością.

Sugerowane powiązane linki:
– Health Research Board (HRB)
– Program Dostępu do Leczniczej Marihuany

All Rights Reserved 2021
| .
Privacy policy
Contact