Gaza’s Health Crisis Deepens as Hospitals Face Collapse

Kryzys zdrowotny w Gazie pogłębia się, a szpitale stoją w obliczu upadku

Sytuacja w szpitalu Nasser w Khan Younis w Gazie jest przykładem załamywania się służby zdrowia w regionie, według organizacji Lekarze bez Granic (MSF). Bez perspektywy zawieszenia broni, szpitale i ośrodki zdrowia na terenie południowej i centralnej części Gazy stoją przed podobnymi losami jak te na północy. Decyzje o ewakuacji wydane przez Izraelskie Siły Okupacyjne (IOF) zmusiły personel medyczny, pacjentów i osoby przesiedlone do opuszczenia szpitala, pozostawiając niebezpieczne i niepewne środowisko.

Brak niezbędnych zaopatrzeń, pogłębiony przez izraelskie restrykcje dotyczące pomocy humanitarnej, stawia pod dodatkowym zagrożeniem ponad 300 pacjentów i niewielką liczbę pracowników, którzy pozostają w szpitalu Nasser. Niedobór chirurgicznej gazy zmusza personel medyczny do wielokrotnego używania tego materiału na różnych pacjentach, co jest niepokojącą praktyką wynikającą z braku zasobów.

Sytuacja w szpitalu Nasser była już tragiczna nawet przed ostatnim ogłoszeniem MSF. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wyraziła obawy związane z raportami, że personel medyczny w szpitalu Nasser przygotowuje groby na terenie szpitala, przewidując liczne ofiary śmiertelne bez możliwości odpowiedniego zarządzania ciałami. Oprócz przeludnionych schronisk i niewystarczającej infrastruktury sanitarno-higienicznej, te okoliczności przyczyniły się do znacznego wzrostu chorób zakaźnych w Gazie. Liczba podejrzanych przypadków żółtaczki typu A wzrosła szesnastokrotnie od listopada 2023 roku, jak wynika z raportu UNRWA.

Szpital Nasser nie jest jedynym placówką stojącą przed niepewną przyszłością. Inne szpitale w Khan Younis i okolicach, takie jak Europejski Szpital i Szpital Al-Amal, również zmagały się z decyzjami o ewakuacji i oblężeniem, co utrudniało im dostarczenie niezbędnych usług opieki zdrowotnej.

Podczas gdy izraelscy urzędnicy próbują manipulować narracją dotyczącą sytuacji, organizacje takie jak MSF i PRCS nadal przedstawiają świadectwa i dowody na dramatyczny stan infrastruktury zdrowotnej Palestyńczyków. Twierdzenia, że szpitale i ośrodki zdrowia normalnie funkcjonują pod blokadą są bezpodstawne i pozbawione wiarygodności.

Chociaż w północnej części Gazy przywrócono ograniczoną opiekę zdrowotną, personel medyczny pozostaje celem agresji ze strony IOF. Zgłaszane są przypadki celowego atakowania i strzelania do personelu medycznego, co dodatkowo naraża już delikatny system opieki zdrowotnej.

Wnioski zespołu WHO, dostępne w raporcie przedstawionym Radzie Wykonawczej organizacji, podkreślają pilną potrzebę podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy krytycznego stanu zdrowia w okupowanych terytoriach palestyńskich. Wzywane jest do natychmiastowego zawieszenia broni i międzynarodowego wsparcia dla samostanowienia Palestyńczyków, co zdobywa poparcie wśród tych, którzy dostrzegają poważne naruszenie prawa międzynarodowego humanitarnego przez Izrael.

Jest oczywiste, że sama zawieszenie broni nie wystarczy, aby naprawić skłócony system zdrowotny w Gazie. Konieczne jest odbudowanie i naprawa, przy czym społeczność międzynarodowa musi podjąć działania mające na celu wsparcie Palestyńczyków w ich dążeniu do samostanowienia. Kryzys zdrowotny w Gazie wymaga pilnej uwagi i znaczących działań w celu zapobieżenia dalszemu cierpieniu i utracie życia.

Często zadawane pytania (FAQ) – Kryzys w szpitalu Nasser w Gazie

P: Jaka jest obecna sytuacja w szpitalu Nasser w Khan Younis w Gazie?
O: Według organizacji Lekarze bez Granic (MSF), sytuacja niedawna w szpitalu Nasser jest przykładem załamywania się służby zdrowia w regionie. Szpital staje w obliczu niebezpiecznego i niepewnego środowiska z powodu decyzji o ewakuacji wydanych przez Izraelskie Siły Okupacyjne (IOF), które zmusiły personel medyczny, pacjentów i przesiedlonych do opuszczenia szpitala.

P: Dlaczego szpitale i ośrodki zdrowia na południu i w centralnej części Gazy stoją przed podobnymi problemami?
O: Szpitale i ośrodki zdrowia na południu i w centralnej części Gazy stoją przed podobnymi problemami z powodu izraelskich ograniczeń dotyczących pomocy humanitarnej i niezbędnych zaopatrzeń. Niedobór zasobów, takich jak chirurgiczna gaza, skłonił personel medyczny do zatrważających praktyk, takich jak wielokrotne używanie materiałów na różnych pacjentach.

P: Jakie dodatkowe obawy wyrażono dotyczące sytuacji w szpitalu Nasser?
A: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wyraziła obawy dotyczące raportów, że personel medyczny w szpitalu Nasser przygotowuje groby na terenie szpitala, przewidując liczne ofiary śmiertelne bez właściwych środków zarządzania ciałami. Przeludnione schroniska, niewystarczająca infrastruktura sanitarno-higieniczna i wzrost chorób zakaźnych przyczyniły się również do dramatycznej sytuacji.

P: Czy inne szpitale w Khan Younis i okolicach stoją przed podobnymi wyzwaniami?
O: Tak, inne szpitale w Khan Younis i okolicach, takie jak Europejski Szpital i Szpital Al-Amal, również zmagały się z decyzjami o ewakuacji i oblężeniem. To utrudnia dostarczanie niezbędnych usług opieki zdrowotnej.

P: Czy twierdzenia, że szpitale i ośrodki zdrowia normalnie funkcjonują pod blokadą są bezpodstawne?
O: Tak, twierdzenia, że szpitale i ośrodki zdrowia normalnie funkcjonują pod blokadą są bezpodstawne i pozbawione wiarygodności. Organizacje takie jak MSF i Palestyńskie Stowarzyszenie Czerwonego Półksiężyca (PRCS) nadal przedstawiają świadectwa i dowody na dramatyczny stan palestyńskiej infrastruktury zdrowotnej.

P: Jak personel medyczny jest dotknięty w północnej części Gazy?
O: Chociaż w północnej części Gazy przywrócono ograniczoną opiekę zdrowotną, personel medyczny wciąż jest celem agresji ze strony IOF. Zgłaszane są przypadki celowego atakowania i strzelania do personelu medycznego, co dodatkowo naraża już delikatny system opieki zdrowotnej.

P: Jakie działania są wzywane w celu rozwiązania kryzysu zdrowotnego w Gazie?
O: Wnioski zespołu WHO podkreślają pilną potrzebę podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawienia krytycznego stanu zdrowia w okupowanych terytoriach palestyńskich. Wzywa się do natychmiastowego zawieszenia broni i międzynarodowego wsparcia dla samostanowienia Palestyńczyków, co zdobywa poparcie wśród osób dostrzegających poważne naruszenie prawa międzynarodowego humanitarnego przez Izrael.

P: Co jest niezbędne do naprawienia skłóconego systemu zdrowotnego w Gazie?
O: Samo zawieszenie broni nie jest wystarczające do naprawienia skłóconego systemu zdrowotnego w Gazie. Konieczne jest odbudowanie, naprawa i znaczące działania ze strony społeczności międzynarodowej, aby wesprzeć Palestyńczyków w dążeniu do samostanowienia i zapobiec dalszemu cierpieniu i utracie życia.

Terminy i definicje:
– Szpital Nasser: Szpital w Khan Younis w Gazie, który staje w obliczu dramatycznej sytuacji zapewnienia opieki zdrowotnej z powodu decyzji o ewakuacji i braku zasobów.
– Izraelskie Siły Okupacyjne (IOF): Siły wojskowe Izraela odpowiedzialne za utrzymanie kontroli i okupację terytoriów palestyńskich.
– Lekarze bez Granic (MSF): Międzynarodowa organizacja medyczna świadcząca pomoc humanitarną w strefach kryzysowych.
– Światowa Organizacja Zdrowia (WHO): Specjalistyczna agencja Organizacji Narodów Zjednoczonych odpowiedzialna za międzynarodowe zdrowie publiczne.
– Palestyńskie Stowarzyszenie Czerwonego Półksiężyca (PRCS): Odpowiednik Czerwonego Krzyża w Palestynie, świadczący pomoc medyczną i humanitarną.
– Prawo Międzynarodowe Humanitarne: Zbiór prawa regulującego konflikty zbrojne i ochronę ludności cywilnej, w tym infrastruktury zdrowotnej, podczas

All Rights Reserved 2021
| .
Privacy policy
Contact