Women with Endometriosis Face Challenges in Obtaining Adequate Healthcare

Kobiety z endometriozą napotykają trudności w uzyskaniu odpowiedniej opieki medycznej

Nowe badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Manchester Metropolitan ujawnia trudności, z jakimi borykają się kobiety z endometriozą w otrzymaniu odpowiedniej opieki medycznej. Badanie ukazuje lekceważące i często szkodliwe podejście pracowników służby zdrowia do kobiet z tą chorobą. Wielu pacjentów zgłasza uczucie „gaslightingu” przez lekarzy, którzy nie rozumieją i nie wykazują empatii wobec ich objawów.

Badanie, które obejmowało doświadczenia 33 pacjentek, wykazało dominujące przekonanie wśród lekarzy, że kobiety przesadzają lub wyobrażają sobie swoje bóle. Uczestnicy opowiadali o słyszeniu, jak ich objawy były bagatelizowane jako „wynik ich wyobraźni” lub lekceważone jako problemy psychologiczne. Badania ujawniły również drastyczny brak wiedzy i szkolenia wśród lekarzy w zakresie diagnozowania i leczenia endometriozy.

Konsekwencje takiego lekceważącego podejścia są poważne. Kobiety często znoszą lata okropnego bólu, zanim otrzymają prawidłową diagnozę, co prowadzi do uczuć złości, frustracji i bezsilności. Wielu uczestników zdecydowało się nie szukać dalszej opieki z powodu sposobu, w jaki byli traktowani przez pracowników służby zdrowia. Ponadto badanie ukazuje system opieki zdrowotnej, który nie spełnia konkretnych potrzeb kobiet mieszkających poza obszarami miejskimi. Pacjentki z terenów wiejskich informowały, że muszą podróżować godzinami, aby skonsultować się z specjalistami w leczeniu endometriozy.

Wyniki tej pracy badawczej wskazują na pilną potrzebę zmiany sposobu podejścia pracowników służby zdrowia i zrozumienia bólu kobiet. Dr Jasmine Hearn, główna autorka artykułu, podkreśla znaczenie wierzenia i poważnego traktowania doświadczeń kobiet z endometriozą. Istnieje głęboka potrzeba poprawy szkoleń i większej empatii wśród środowiska medycznego, aby zapewnić kobietom odpowiednią opiekę.

Chociaż obecnie nie ma ostatecznego lekarstwa na endometriozę, badanie podkreśla kluczową rolę wczesnej diagnozy i właściwego zarządzania w poprawie jakości życia pacjentek. Wdrożenie dedykowanych klinik zdrowia miednicy, jak obiecało NHS England, jest kluczowym krokiem w zapewnieniu lepszego wsparcia dla kobiet cierpiących na tę chorobę.

W końcu ważne jest, aby pracownicy służby zdrowia uznali ważność doświadczeń kobiet i dążyli do opracowania kompleksowego podejścia do zwalczania endometriozy. Tylko wtedy system opieki zdrowotnej będzie w stanie odpowiednio zaspokoić potrzeby osób dotkniętych tą chorobą i zaoferować im wsparcie i leczenie, których potrzebują.

Sekcja FAQ oparta na głównych tematach i informacjach przedstawionych w artykule:

Q: Co ujawniło badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Manchester Metropolitan?
A: Badanie ujawniło trudności, z jakimi borykają się kobiety z endometriozą w otrzymaniu odpowiedniej opieki medycznej, w tym lekceważące podejście i brak wiedzy wśród pracowników służby zdrowia.

Q: Jakie podejście mieli lekarze często wobec kobiet z endometriozą?
A: Lekarze często sądzili, że kobiety przesadzają lub wyobrażają sobie swoje bóle, a ich objawy lekceważone były jako problemy psychologiczne.

Q: Jakie są konsekwencje lekceważącego podejścia do kobiet z endometriozą?
A: Kobiety często znoszą lata okropnego bólu, zanim otrzymają prawidłową diagnozę, co prowadzi do uczuć złości, frustracji i bezsilności. Badanie wykazało również, że wiele kobiet zdecydowało się nie szukać dalszej opieki z powodu sposobu, w jaki były traktowane przez pracowników służby zdrowia.

Q: Jakie konkretne trudności napotykają kobiety mieszkające na obszarach wiejskich w dostępie do opieki zdrowotnej związanej z endometriozą?
A: Kobiety mieszkające na obszarach wiejskich informowały, że muszą podróżować godzinami, aby skonsultować się z specjalistami w leczeniu endometriozy, co ukazuje brak dostępu do opieki zdrowotnej na obszarach wiejskich.

Q: Jakie zmiany są potrzebne w systemie opieki zdrowotnej, aby sprostać potrzebom kobiet z endometriozą?
A: Badanie podkreśla potrzebę poprawy szkoleń i większej empatii wśród pracowników służby zdrowia w zakresie rozumienia i zwalczania bólu kobiet. Wdrożenie dedykowanych klinik zdrowia miednicy, jak obiecało NHS England, jest również uważane za kluczowy krok w zapewnieniu lepszego wsparcia dla kobiet z endometriozą.

Definicje kluczowych terminów i żargonu:

– Endometrioza: Stan, w którym tkanka podobna do wyściółki macicy rośnie poza macicą, często powodując ból i problemy z płodnością.
– Gaslighting: Termin używany do opisania sytuacji, w której osoba zostaje skłoniona do wątpienia w swoje własne doświadczenia lub postrzegania ich jako nieprawidłowych lub przesadzonych.
– Diagnozowanie i leczenie endometriozy: Proces identyfikacji choroby i zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej w celu zarządzania lub łagodzenia objawów.

Sugerowane powiązane linki:

– NHS England: Oficjalna strona internetowa NHS England, która dostarcza informacji i usług medycznych.
– Endometriosis UK: Organizacja charytatywna zapewniająca wsparcie, informacje i zasoby dla kobiet z endometriozą.
– American College of Obstetricians and Gynecologists: Organizacja zawodowa, która udostępnia wytyczne i informacje dotyczące zdrowia kobiet, w tym endometriozy.

All Rights Reserved 2021
| .
Privacy policy
Contact