Hipoteza higieny podważona: Wysokie narażenie na infekcje zwiększa reakcje immunologiczne alergiczne, wynika z badania

Hipoteza higieny podważona: Wysokie narażenie na infekcje zwiększa reakcje immunologiczne alergiczne, wynika z badania

Badanie opublikowane w Science Immunology przez badaczy z Karolinska Institutet kwestionuje hipotezę higieny, która sugeruje, że narażenie na mikroorganizmy zmniejsza ryzyko rozwoju alergii. Badacze porównali reakcję immunologiczną na alergie u „brudnych” myszy dzikiego pochodzenia, które od urodzenia mają wysokie narażenie na infekcje, do reakcji myszy laboratoryjnych, które są czyste. Okazało się, że myszy dzikiego pochodzenia miały taką samą, jeśli nie większą, zdolność do wywołania reakcji immunologicznych na alergeny. Badanie wykazało również niewiele dowodów na zmienione odpowiedzi przeciwciał i zmiany w funkcjonowaniu komórek T u myszy dzikiego pochodzenia. Ponadto, przeciwzapalne odpowiedzi wywołane przez dobre bakterie jelitowe nie wydawały się wyłączać reakcji immunologicznych na alergeny u myszy. Zamiast tego, myszy dzikiego pochodzenia wykazywały silne oznaki patologicznej zapalenia i reakcji alergicznych po kontakcie z alergenami.

Te wyniki kwestionują pogląd, że styl życia „brudny” zapobiega alergiom, podczas gdy „czysty” styl życia może je wywoływać. Jonathan Coquet, współautor badania i profesor współpracujący w Katedrze Mikrobiologii, Nowotworów i Biologii Komórek na Karolinska Institutet, podkreśla, że może to nie być ogólna zasada i istnieją prawdopodobnie konkretne konteksty, w których hipoteza higieny jest słuszna.

Myszy dzikiego pochodzenia użyte w badaniu stanowią bliższe przybliżenie układu odpornościowego człowieka w porównaniu do czystych myszy laboratoryjnych. Dlatego wyniki te przyczyniają się do naszego zrozumienia powstawania alergii i mogą mieć znaczenie kliniczne. Obecnie badacze i lekarze badają stosowanie eksperymentalnych infekcji, takich jak infekcje robaczkowe lub transplantacja kału, w leczeniu pacjentów z chorobami zapalnymi. Jednak to badanie stanowi przypomnienie, że ogólne i szerokie narażenie na mikroorganizmy nie zawsze ma oczekiwane korzystne skutki.

Podsumowując, ta badania dostarczają istotnych wniosków dotyczących potencjalnego wykorzystania infekcji i mikroorganizmów w celu promowania zdrowia. Jednak jest to wciąż rozwijająca się dziedzina nauki, która wymaga dalszych badań. Badanie zostało przeprowadzone przez Junjie Ma i Egona Urgarda z grupy Jonathana Coqueta na Karolinska Institutet we współpracy z profesorem Stephanem Rosshartem z University Medical Center Freiburg w Niemczech i Susanne Nylén z Karolinska Institutet. W badaniu wzięło udział również wiele innych grup badawczych.

Źródła:
– Science Immunology
– Karolinska Institutet

All Rights Reserved 2021.
| .