High Street Pharmacieszdoły zarządzać pacjentami z astmą i wysokim ciśnieniem krwi?

High Street Pharmacieszdoły zarządzać pacjentami z astmą i wysokim ciśnieniem krwi?

Dwa wpływowe think tanki zdrowotne – The King’s Fund i Nuffield Trust – zaproponowały, że apteki w głównych ulicach powinny wziąć na siebie odpowiedzialność za zarządzanie pacjentami z astmą i wysokim ciśnieniem krwi. Te plany, zlecone przez Community Pharmacy England (CPE), umożliwiłyby farmaceutom bezpośrednie skierowywanie pacjentów na skany, badania krwi, a także do szpitali i specjalistów.

Aby zrealizować tę wizję, konieczne byłoby wprowadzenie zmian w prawie, które pozwoliłoby farmaceutom na wydawanie leków pacjentom nawet bez fizycznej obecności farmaceuty w aptece. Dodatkowo, sektor farmaceutyczny musiałby pozyskać świeże finansowanie.

Raport podkreśla kilka barier, które trzeba rozwiązać, aby rozszerzyć usługi świadczone przez apteki. Obejmuje to brak inwestycji w budynki, systemy informatyczne i personel w opiece podstawowej, a także niewystarczające zdolności zarządzania.

Propozycja jest uważana za sposób na złagodzenie presji na lekarzy pierwszego kontaktu i szpitale, zwłaszcza w przypadku pacjentów z przewlekłymi schorzeniami, takimi jak astma i wysokie ciśnienie krwi. Wykorzystując wiedzę farmaceutów, którzy są łatwo dostępni dla społeczeństwa na głównych ulicach, ma się nadzieję, że pacjenci będą mogli otrzymać bardziej dogodną i efektywną opiekę.

Potencjalne zaangażowanie aptek w zarządzanie tymi schorzeniami może również prowadzić do wcześniejszego wykrywania i interwencji, zapobiegając postępowi objawów i zmniejszając obciążenie dla służb zdrowia.

Chociaż konieczne są dalsze prace nad wykonalnością i szczegółami wprowadzenia, propozycja wywołała dyskusje na temat potencjalnych korzyści z rozszerzenia roli aptek w opiece zdrowotnej. Obejmuje to możliwość poprawy wyników pacjentów, zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej i lepszej integracji usług w społeczności.

Ogólnie rzecz biorąc, ta inicjatywa daje możliwość maksymalizacji roli aptek i farmaceutów w opiece nad pacjentami, umożliwiając większą dostępność, wygodę i współpracę w różnych ustawieniach opieki zdrowotnej.

Źródła:
– Raport The King’s Fund i Nuffield Trust, zlecany przez Community Pharmacy England.

All Rights Reserved 2021.
| .