GE Healthcare otrzymuje grant na opracowanie przyjaznych dla użytkownika narzędzi do obrazowania ultrasonograficznego wspomaganego sztuczną inteligencją

GE Healthcare otrzymuje grant na opracowanie przyjaznych dla użytkownika narzędzi do obrazowania ultrasonograficznego wspomaganego sztuczną inteligencją

GE Healthcare ogłosił, że otrzymał grant o wartości ponad 44 miliony dolarów od Fundacji Billa i Melindy Gates. Grant będzie wykorzystany do opracowania przyjaznych dla użytkowników narzędzi do obrazowania ultrasonograficznego wspomaganego sztuczną inteligencją (AI). Narzędzia te zostały zaprojektowane w celu pomocy profesjonalistom medycznym w prowadzeniu wysoce efektywnych skanów ultrasonograficznych układu rozrodczego i płuc.

Celem projektu jest dostarczenie informacji decyzyjnych klinicystom, nawet tym bez specjalistycznego szkolenia ani doświadczenia w dziedzinie obrazowania ultrasonograficznego. To pomoże w prowadzeniu bardziej precyzyjnych i wydajnych badań ultrasonograficznych w opiece nad matką i płodem oraz w dziedzinie pediatrycznej opieki nad płucami.

Jednym z głównych celów projektu jest poszerzenie dostępu do tych narzędzi do obrazowania ultrasonograficznego wspomaganego AI w krajach o niskich i średnich dochodach. Obecnie zaawansowane technologie ultrasonograficzne mogą być niedostępne w tych krajach ze względu na ograniczone zasoby i brak specjalistycznej wiedzy. GE Healthcare ma na celu zamknięcie tej luki, rozwijając przyjazne dla użytkowników narzędzia, które nie wymagają specjalistycznego szkolenia, i zapewniając profesjonalistom medycznym w tych krajach możliwość przeprowadzania badań ultrasonograficznych wysokiej jakości.

Ponadto, projekt ma na celu ułatwienie badań ultrasonograficznych w różnych miejscach opieki zdrowotnej, umożliwiając profesjonalistom medycznym w różnych placówkach opieki zdrowotnej skorzystanie z narzędzi do obrazowania wspomaganego AI. To poprawi nie tylko dostęp do dokładnego i niezawodnego badania ultrasonograficznego, ale także w rezultacie poprawi wyniki leczenia, zwłaszcza w opiece nad matką i dzieckiem.

Grant przekazany przez Fundację Billa i Melindy Gates odegra kluczową rolę w rozwoju tych przyjaznych dla użytkownika narzędzi do obrazowania ultrasonograficznego wspomaganego AI. Dzięki wykorzystaniu potęgi sztucznej inteligencji, GE Healthcare dąży do rewolucji w dziedzinie obrazowania ultrasonograficznego, uczyniając je bardziej dostępnym i efektywnym dla profesjonalistów medycznych na całym świecie.

Źródła:

[1] „GE Healthcare Receives Grant from Bill & Melinda Gates Foundation to Create State-of-the-Art Ultrasound Imaging Auto-Assessment Tools” – Business Wire.

All Rights Reserved 2021.
| .