Synthetic Biology Company Elegen Bio Collaborates with GSK for Advancement in DNA Technology

Firma biotechnologiczna Elegen Bio współpracuje z GSK w dziedzinie biotechnologii DNA

Elegen Bio, firma biotechnologiczna założona przez dr. Matta Hilla, ogłosiła współpracę i umowę licencyjną z farmaceutycznym gigantem GSK. Partnerstwo ma na celu wykorzystanie własnej technologii produkcyjnej DNA bezkomórkowego Elegen Bio w celu wsparcia inicjatyw rozwoju szczepionek i leków GSK.

Elegen Bio dokonał przełomu w syntezie DNA wraz z wprowadzeniem produktu ENFINIA DNA w marcu 2023 roku. ENFINIA DNA umożliwia badaczom zamawianie sekwencji DNA o wysokiej jakości i klonyczności o długości do 7 kilobaz w sposób szybki i efektywny. Dzięki tej współpracy GSK zyska dostęp do technologii produkcyjnej DNA Elegen Bio, co przyspieszy własne wysiłki badawczo-rozwojowe.

Matt Hill, założyciel Elegen Bio, podkreślił znaczenie udokumentowanego procesu jakości produkcji DNA dla klientów farmaceutycznych. Współpraca z GSK zapewnia nie tylko wsparcie finansowe i zobowiązania zakupowe dla ENFINIA DNA od Elegen, ale także otwiera drzwi do potencjalnych inwestycji kapitałowych w Elegen przez GSK.

Ponadto, ta współpraca umożliwi Elegen Bio rozwinięcie swojej platformy technologii DNA, dążąc do szybszej produkcji dłuższych sekwencji DNA o większej złożoności. Technologia Elegen Bio optymalizuje procesy takie jak in vitro transkrypcja (IVT) mRNA, co uprości rozwój szczepionek mRNA i terapeutyków.

Produkcja długich sekwencji DNA to złożony proces, który obejmuje różne etapy, takie jak synteza oligonukleotydów, montaż i amplifikacja. Tradycyjne metody wykorzystujące procesy oparte na komórkach mają swoje ograniczenia i mogą być czasochłonne. Innowacyjność Elegen Bio leży w wykorzystaniu kodów kreskowych molekularnych, mikrofluidów i technik klonowania i amplifikacji bezkomórkowej w celu pokonania tych wyzwań.

Współpraca z GSK oznacza wspólny wysiłek w celu wyeliminowania opóźnień i redukcji kosztów związanych z przejściem od DNA do użytku badawczego (RUO) do DNA o klasyfikacji klinicznej z udokumentowanym procesem. Dzięki wiedzy specjalistycznej Elegen Bio i zasobom GSK, celem jest przyspieszenie postępu w dziedzinie biotechnologii DNA i w końcu przyczynienie się do rozwoju nowatorskich leków i szczepionek.

W miarę jak dziedzina biotechnologii syntetycznej nadal się rozwija, takie współprace jak ta między Elegen Bio a GSK będą odgrywać kluczową rolę w napędzaniu innowacji i rewolucjonizacji przemysłu farmaceutycznego.

FAQ dotyczące współpracy między Elegen Bio a GSK

All Rights Reserved 2021
| .
Privacy policy
Contact