Farmaceuci zachęcani do wyrażenia obaw dotyczących InstantScripts przedsiębiorstwu Wesfarmers

Farmaceuci zachęcani do wyrażenia obaw dotyczących InstantScripts przedsiębiorstwu Wesfarmers

Farmaceuci są zachęcani do skontaktowania się z menadżerami ds. rozwoju działalności API i Priceline Pharmacy w celu wywarcia presji na przedsiębiorstwo Wesfarmers w celu ograniczenia wydawania 60-dniowych recept przez usługę telemedyczną InstantScripts. Ta skoordynowana kampania ma na celu rozwiązanie problemów związanych z potencjalnym wpływem długotrwałych recept na bezpieczeństwo pacjentów i rolę farmaceutów społecznościowych.

InstantScripts to usługa telemedyczna, która umożliwia pacjentom uzyskanie recepty online i dostarczenie leków pod drzwi. Jednak istnieją obawy, że praktyka wydawania 60-dniowych recept za pośrednictwem tej usługi może prowadzić do nadużywania leków, niewłaściwego przepisywania leków i braku monitorowania przez specjalistów służby zdrowia.

Poprzez skontaktowanie się z menadżerami ds. rozwoju działalności API i Priceline Pharmacy, farmaceuci mają nadzieję zwrócić uwagę na te kwestie i zachęcić Wesfarmers do podjęcia działań. Ważne jest, aby apteki społecznościowe utrzymywały swoją istotną rolę w systemie opieki zdrowotnej, zapewniając spersonalizowaną opiekę, poradnictwo dotyczące leków i ciągłe monitorowanie w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i optymalnych wyników zdrowotnych.

Kampania zachęca farmaceutów do wyrażenia swoich obaw i zwrócenia uwagi na potencjalne ryzyko związane z wydłużonymi receptami. Poprzez współpracę i komunikację swoich obaw przedsiębiorstwu Wesfarmers, farmaceuci opowiadają się za najlepiej rozumianymi interesami swoich pacjentów i podkreślają znaczenie swojego zawodowego wkładu w opiekę zdrowotną podstawową.

Podsumowując, kampania mająca na celu wyrażenie obaw dotyczących InstantScripts przedsiębiorstwu Wesfarmers ukazuje poświęcenie farmaceutów dla bezpieczeństwa pacjentów i opieki najwyższej jakości. Podkreśla ona istotną rolę farmaceutów społecznościowych w zarządzaniu terapią lekową i zapewnianiu ciągłego wsparcia pacjentom. Poprzez dialog z przedsiębiorstwem Wesfarmers, farmaceuci mają nadzieję rozwiązać potencjalne ryzyko związane z długotrwałymi receptami i chronić zdrowie oraz dobrostan swoich pacjentów.

Definicje:
1. API: Australian Pharmaceutical Industries Limited, wiodące australijskie przedsiębiorstwo farmaceutyczne, konsumenckie oraz handlowe.
2. Wesfarmers: Australijski konglomerat właściciel i operator różnych przedsiębiorstw handlowych, w tym aptek.
3. InstantScripts: Usługa telemedyczna, która umożliwia pacjentom uzyskanie recepty online i dostarczenie leków.

Źródło: Australian Journal of Pharmacy (AJP), „Farmaceuci zachęcani do wyrażenia obaw dotyczących InstantScripts przedsiębiorstwu Wesfarmers” (URL)

All Rights Reserved 2021.
| .