EIH Ethmar International Holding nabywa udział w grupie Al Ain Pharmacy

EIH Ethmar International Holding nabywa udział w grupie Al Ain Pharmacy

EIH Ethmar International Holding PJSC, wiodąca firma holdingowa z siedzibą w Abu Zabi, ogłosiła nabycie udziału w grupie Al Ain Pharmacy. Jest to pierwsza inwestycja „Health Plus Holding”, spółki zależnej od EIH i jej ramienia inwestycji w dziedzinie ochrony zdrowia.

Grupa Al Ain Pharmacy jest znana z wysokiej jakości usług medycznych i aptek w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Posiada ponad czterdziestoletnie doświadczenie i wypracowała silną sieć w krajowym sektorze farmaceutycznym. Strategiczny krok podjęty przez EIH wzmacnia jej pozycję w sektorze ochrony zdrowia i wpisuje się w plan rozszerzenia działalności w tej istotnej branży.

Zgodnie z wypowiedzią Pana Ali Elgebely’ego, Dyrektora Zarządzającego i CEO Grupy EIH, to nabycie jest znaczącym krokiem dla firmy w zakresie wzmocnienia jej obecności w sektorze opieki zdrowotnej. Jest zgodne z ich wizją dywersyfikacji źródeł inwestycyjnych i zapewniania trwałej wartości inwestorom. Poprzez swoją spółkę zależną „Health Plus Holding”, EIH ma na celu skupienie się na inwestycjach w apteki, szpitale, ośrodki medyczne i różnorodne obiekty opieki zdrowotnej.

Dr Ziad Amir Saleh, CEO Grupy Al Ain Pharmacy, wyraził swoje podekscytowanie partnerstwem z EIH, stwierdzając, że otworzy ono nowe możliwości wzrostu i rozwoju. Dzięki tej współpracy, Grupa Al Ain Pharmacy będzie mogła dostarczać jeszcze bardziej kompleksowe usługi medyczne swoim klientom i odgrywać większą rolę na mapie opieki zdrowotnej w ZEA.

Strategiczna inwestycja w Grupie Al Ain Pharmacy pokazuje zaangażowanie EIH w wykrywanie możliwości, które pozytywnie wpływają na społeczeństwo, jednocześnie poszerzając jej portfolio inwestycyjne. Inwestując w kluczowe sektory, takie jak opieka zdrowotna, EIH przyczynia się do rozwoju gospodarki kraju i tworzenia miejsc pracy.

EIH Ethmar International Holding PJSC to renomowana firma holdingowa o udokumentowanej historii w różnych kluczowych sektorach, takich jak energetyka, nieruchomości, technologia i turystyka. Firma ta skupia się na zrównoważonym wzroście, tworzeniu możliwości inwestycyjnych oraz zapewnianiu dystrybucji dywidend dla swoich inwestorów. Grupa Al Ain Pharmacy z kolei jest wiodącą siecią aptek detalicznych w ZEA od ponad czterdziestu lat. Obsługuje tysiące klientów codziennie i zobowiązuje się świadczyć usługi opieki zdrowotnej najwyższej jakości, oferując szeroki wybór produktów.

Źródła:
– EIH Ethmar International Holding PJSC
– Al Ain Pharmacy Group

All Rights Reserved 2021.
| .