Dubaj boryka się z brakiem umiejętności żywieniowej, co utrudnia promowanie zdrowszego odżywiania

Dubaj boryka się z brakiem umiejętności żywieniowej, co utrudnia promowanie zdrowszego odżywiania

Brak umiejętności żywieniowych wśród społeczeństwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich utrudnia promowanie zdrowszych nawyków żywieniowych. Według niedawno przeprowadzonego badania przeprowadzonego przez Uniwersytet w Szardży, tylko jedna trzecia z 1 279 ankietowanych dorosłych miała jasne rozumienie zalecanego dziennej kaloryczności, która wynosi około 2000 kalorii dla kobiet i 2500 dla mężczyzn. Brak wiedzy stanowi istotną przeszkodę dla podejmowania świadomych decyzji dotyczących wyboru żywności.

Podczas gdy etykietowanie żywności, zwłaszcza umieszczanie informacji o kaloriach na menu restauracji, wprowadzono na terenie całych Zjednoczonych Emiratów Arabskich jako dobrowolne działanie, eksperci twierdzą, że istnieje nadal szerokie braki wiedzy, które należy adresować. Choroby takie jak otyłość, cukrzyca i nadciśnienie wymagają świadomego wyboru żywności, ale wielu osobom brakuje rozumienia w celu podjęcia takich decyzji.

Dr Leila Ismail, profesor Uniwersytetu w Szardży, z Wydziału Klinicznej Żywieni i Dietetyki, postuluje, aby informacje kaloryczne na menu były obowiązkowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Uważa, że ten krok może przyczynić się do zmniejszenia wskaźników otyłości. Wyniki badania wykazały, że niemal połowa uczestników przyznała, że nie posiada wystarczającej wiedzy na temat wymagań energetycznych, aby dokonywać wyborów żywności o mniejszej kaloryczności. Jednak większość respondentów wyraziła chęć nauki.

Literatura kaloryczna wydaje się być szczególnie niska wśród młodych ludzi, z czego 54% objętych badaniem to osoby poniżej 30 roku życia. Dodatkowo, większość uczestników (76%) wyraziła preferencję dla informacji kalorycznych i innych informacji dotyczących wartości odżywczych wyświetlanych na menu. Wielka Brytania wprowadziła system oznaczeń świetlnych, stosowany od 2013 roku, który skutecznie uczy społeczeństwo o zawartości żywności, stosując naklejki czerwone, żółte lub zielone, wskazujące poziomy tłuszczu, tłuszczu nasyconego, cukrów, soli i kalorii w produktach spożywczych.

Aby zwalczyć problem niskiej umiejętności żywieniowych, wprowadzono inicjatywy takie jak Narodowa Strategia Żywieniowa ZEA 2030. Celem tych inicjatyw jest rozwijanie zrównoważonych systemów żywieniowych i tworzenie bezpiecznych i sprzyjających środowisk dla wszystkich grup wiekowych. Jednak konieczne jest podniesienie świadomości konsumentów na temat znaczenia edukacji żywieniowej i etykietowania. Poprzez wprowadzanie skutecznych strategii i kampanii, ZEA może upoważnić jednostki do podejmowania świadomych wyborów i prowadzenia zdrowszego stylu życia.

Często zadawane pytania (FAQ)

Dlaczego wiedza żywieniowa jest ważna?
Wiedza żywieniowa jest kluczowa, ponieważ umożliwia jednostkom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących diety i żywienia. Kiedy ludzie rozumieją wartość odżywczą spożywanych przez siebie produktów spożywczych, mogą podejmować wybory, które wspierają ich ogólny stan zdrowia i dobre samopoczucie.

Jakie są pewne luki w wiedzy z zakresu żywieniowego?
Do powszechnie występujących luk wiedzy z zakresu żywieniowego należy brak zrozumienia zalecanej dziennej wartości kalorycznej, rozpoznawania wartości odżywczej różnych produktów spożywczych i rozumienia wpływu pewnych substancji (takich jak nasycone kwasy tłuszczowe) na zdrowie.

W jaki sposób etykietowanie żywności może pomóc poprawić umiejętności żywieniowe?
Etykietowanie żywności zapewnia istotne informacje na temat wartości odżywczej produktów spożywczych. Poprzez wyświetlanie informacji o kaloriach i innych szczegółach żywieniowych na menu i opakowaniach, jednostki mogą podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące swoich wyborów żywieniowych.

Jakie inicjatywy są wdrażane w ZEA w celu promowania umiejętności żywieniowych?
Narodowa Strategia Żywieniowa ZEA 2030 ma na celu rozwijanie zrównoważonych systemów żywieniowych i tworzenie bezpiecznego środowiska dla żywienia w każdym wieku. Ponadto, dobrowolne działania takie jak etykietowanie kaloryczne na menu zostały wprowadzone w celu podniesienia świadomości na temat zawartości żywności i promowania zdrowszych nawyków żywieniowych.

Co mogą zrobić jednostki, aby poprawić własną wiedzę żywieniową?
Jednostki mogą podjąć różne kroki, aby poprawić swoją wiedzę żywieniową, w tym czytanie i rozumienie etykiet żywnościowych, poszukiwanie wiarygodnych źródeł informacji na temat żywienia oraz konsultowanie się z pracownikami służby zdrowia lub dietetykami. Ważne jest, aby być ciekawym i ciągle uczyć się o żywieniu, aby podejmować świadome wybory.

All Rights Reserved 2021.
| .