Dotacja Fundacji Billa i Melindy Gates na rozwój Malaria Atlas Project w Afryce

Dotacja Fundacji Billa i Melindy Gates na rozwój Malaria Atlas Project w Afryce

Fundacja Billa i Melindy Gates przyznała znaczną dotację w wysokości 16 milionów dolarów na wsparcie rozwoju Malaria Atlas Project (MAP) w Afryce. MAP to renomowany projekt z siedzibą w Perth, Zachodnia Australia, wykorzystujący modelowanie przestrzenne i analizy do mapowania i monitorowania malarii na całym świecie. Dzięki nowemu finansowaniu, MAP utworzy nowy węzeł badawczy w regionie Afryki Wschodniej, konkretnie w Instytucie Zdrowia Ifakara w Dar es Salaam, w Tanzanii.

Prowadzona przez Susan Rumisha, PhD, Wschodnioafrykańska Jednostka MAP będzie ściśle współpracować z istniejącą Jednostką MAP w Perth, którą kieruje Peter Gething, PhD. Oba węzły będą działać jako jeden zespół badawczy, pomimo swojego geograficznego oddalenia, aby wspólnie prowadzić przełomowe badania mające na celu eliminację malarii.

Utworzenie Wschodnioafrykańskiego Węzła jest ważnym etapem dla MAP. Przybliżenie zespołu do serca epidemii malarii znacząco wzmocni wysiłki badawcze w regionie i umocni potencjał badawczy w Afryce, gdzie malaria jest endemiczna.

Według Gethinga, fundusze pomogą MAP wygenerować istotne dane dotyczące modelowania przestrzennego malarii oraz analiz dotyczących transmisji, zarażeń i pokrycia interwencjami. Te kompleksowe dane zapewnią lepsze zrozumienie obecnej sytuacji malarii i będą stanowić podstawę dla podejmowania decyzji w walce z tą chorobą.

Rozwinięcie MAP w Afryce skupi się również na badaniu czynników wpływających na trendy malarii w regionie, w tym ostatniego spowolnienia postępów i narastającego zagrożenia oporności na leki i insektycydy, a także zmian klimatycznych. Ponadto, projekt będzie analizować strategie poprawy efektywności i wpływu istniejących i przyszłych narzędzi do zwalczania malarii.

Dzięki wsparciu Fundacji Billa i Melindy Gates, rozwinięcie Malaria Atlas Project w Afryce stanowi istotny krok naprzód w globalnym wysiłku na rzecz eradykacji malarii i poprawy zdrowia milionów ludzi.

FAQ

All Rights Reserved 2021.
| .