Dengue – Epidemia w Bangladeszu osiąga „epidemiczne” rozmiary

Dengue – Epidemia w Bangladeszu osiąga „epidemiczne” rozmiary

Obecnie w Bangladeszu panuje najgorsza epidemia dengi w historii, przy czym szpitale są przeciążone, a liczba ofiar śmiertelnych rośnie. Epidemia rozprzestrzeniła się na każdy dystrykt, w tym także na obszary wiejskie, co jest bezprecedensowe. Eksperci nazywają tę sytuację „epidemią” ze względu na nasilenie i rozmiar epidemii.

W tym roku stolica Dhaka zgłosiła faktycznie mniej przypadków w porównaniu z innymi częściami kraju, przy czym 65 procent przypadków pochodzi spoza miasta. Ludzie z terenów wiejskich masowo udają się do szpitali w miastach w poszukiwaniu leczenia, często borykając się z trudnościami finansowymi związanymi z wysokimi kosztami utrzymania w obszarach miejskich.

Opieka zdrowotna w Bangladeszu znajduje się pod ogromnym napięciem. Chociaż rząd podjął działania w celu zwalczania dengi, infrastruktura opieki zdrowotnej nie jest w stanie poradzić sobie z dużą populacją. Nasilenie tej epidemii można przypisać kilku czynnikom. Po pierwsze, dominujący szczep dengi w tym roku to Den-2, który dotknął ponad 75 procent pacjentów i jest znany z większego nasilenia niż inne szczepy. Po drugie, epidemia na obszarach wiejskich, gdzie brakuje placówek opieki zdrowotnej, a ludzie mają mniejszą świadomość powagi choroby, przyczyniła się do dużej liczby ofiar śmiertelnych.

Eksperci ds. zdrowia publicznego krytykują odpowiedź rządu na epidemię, twierdząc, że wcześniej powinna zostać ogłoszona sytuacja stanu wyjątkowego. Jednak urzędnicy rządowi argumentują, że już podjęli działania, takie jak otwarcie specjalistycznych oddziałów dengi i przekazanie środków na sytuacje nadzwyczajne. Mimo to epidemia ujawniła ograniczenia systemu opieki zdrowotnej w gęsto zaludnionym kraju, jakim jest Bangladesz.

W miarę jak epidemia dengi kontynuuje swoje działanie, kluczowe jest dla rządu i władz zdrowotnych, aby priorytetem był stan zdrowia publicznego i podjęcie natychmiastowych działań w celu kontrolowania rozprzestrzeniania się choroby. Zwiększona świadomość, poprawa infrastruktury opieki zdrowotnej i skuteczne środki kontroli komarów są niezbędne w zapobieganiu takim niszczycielskim epidemiom w przyszłości.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

All Rights Reserved 2021.
| .