CDC rozszerza dostęp do Beyfortus, nowej szczepionki dla niemowląt

CDC rozszerza dostęp do Beyfortus, nowej szczepionki dla niemowląt

Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) niedawno ogłosiły dystrybucję ponad 77 000 dodatkowych dawek Beyfortusu, nowej długodziałającej przeciwciała monoklonalnego, jako ochrony przed wirusem syncytialnym układu oddechowego (RSV) u niemowląt. Te dawki zostały udostępnione przez Program Szczepionek dla Dzieci i szybko wysłane do placówek medycznych w całych Stanach Zjednoczonych. Ten rozwój ma na celu zapewnienie rodzicom spokoju w czasie wirusowego sezonu zimowego, gdy choroby układu oddechowego, takie jak grypa, przeziębienia i RSV, nadal wzrastają.

RSV to powszechny wirus, który zazwyczaj powoduje objawy przypominające przeziębienie. Chociaż większości osób nie powoduje poważnych objawów, niektóre grupy, takie jak niemowlęta i starsi dorośli, są bardziej podatne na rozwinięcie poważnej choroby RSV, która może prowadzić do hospitalizacji lub nawet śmierci. Jednak dostępność skutecznych szczepień była ograniczona.

Aby poradzić sobie z tą sytuacją, CDC zaleca priorytetowe stosowanie dawek nirsewimabu 100 mg, zwłaszcza u niemowląt o najwyższym ryzyku poważnej choroby RSV, w tym u dzieci poniżej 6 miesięcy i niemowląt z określonymi chorobami współistniejącymi. Rezerwowanie tej ograniczonej dostawy dla osób najbardziej potrzebujących umożliwia lepszą ochronę przed wirusem.

RSV rozprzestrzenia się głównie przez bezpośredni kontakt z zakażonymi kropelkami na powierzchniach lub przez powietrze. Objawy zakażenia RSV mogą obejmować katar, zmniejszony apetyt, kaszel, kichanie, gorączkę, świszczący oddech, nadmierne marudzenie, zmniejszoną aktywność lub pauzy w oddychaniu trwające dłużej niż 10 sekund. W poważnych przypadkach RSV może prowadzić do zapalenia drobnych oskrzeli lub zapalenia płuc.

W miarę jak CDC podejmuje dalsze kroki w celu rozszerzenia dostępu do szczepienia Beyfortus, zarówno pracownicy służby zdrowia, jak i rodzice mogą czuć się pewni, że podejmowane są środki mające na celu zapewnienie dobrostanu niemowląt w okresie zimowych miesięcy.

FAQ:

1. Czym jest Beyfortus?
Beyfortus to długodziałające przeciwciało monoklonalne opracowane w celu ochrony niemowląt przed wirusem syncytialnym układu oddechowego (RSV). Zostało zatwierdzone przez FDA i obecnie jest dystrybuowane przez CDC.

2. Kto ma większe ryzyko ciężkiej choroby RSV?
Niemowlęta i starsi dorośli są bardziej podatni na rozwinięcie poważnej choroby RSV. W przypadku niemowląt, szczególnie tych poniżej 6 miesięcy i tych z określonymi chorobami współistniejącymi, ryzyko jest szczególnie wysokie.

3. Jak rozprzestrzenia się RSV?
RSV może rozprzestrzeniać się poprzez bezpośredni kontakt z zakażonymi kropelkami na powierzchniach lub przez powietrze. Ważne jest podjęcie odpowiednich środków ostrożności w celu zminimalizowania ryzyka transmisji.

4. Jakie są objawy zakażenia RSV?
Objawy zakażenia RSV obejmują katar, zmniejszony apetyt, kaszel, kichanie, gorączkę, świszczący oddech, nadmierne marudzenie, zmniejszoną aktywność lub pauzy w oddychaniu trwające dłużej niż 10 sekund.

Źródła:
CDC: https://www.cdc.gov/

All Rights Reserved 2021.
| .