Lack of Quality Sleep and Snoring May Impair Cognitive Function, Study Finds

Brak jakości snu i chrapanie mogą wpływać na funkcjonowanie poznawcze, wynika z badania

Niedawno opublikowane badanie w czasopiśmie Sleep and Breathing wykazuje, że niewystarczająca jakość snu i obturacyjny bezdech senny (OSA) mają bezpośredni negatywny wpływ na funkcjonowanie poznawcze, zwłaszcza u osób w średnim wieku i starszych. Przeprowadzone przez naukowców z AIIMS Delhi, Erasmus Medical Center, Harvard T H Chan School of Public Health i Rajendra Institute of Medical Sciences badanie podkreśla znaczenie odpowiedniego snu i ukazuje szkodliwe skutki zaburzeń oddychania podczas snu na zdolności poznawcze.

Zamiast korzystać z cytatów z badania, ważne jest zauważenie, że zakłócenie oddychania podczas snu powoduje niedotlenienie, które pozbawia tkanek odpowiedniego dostępu do tlenu. Powoduje to zmiany w mikronaczyniach i neuronaczyniach mózgu, co prowadzi do zmniejszenia przepływu krwi, dysfunkcji śródbłonka i neurozapalenia. Takie stres oksydacyjny i stan zapalny mogą uszkodzić tkanki mózgu i zmienić strukturę mózgu, wpływając ostatecznie na różne funkcje poznawcze, takie jak uwaga, pamięć, rozwiązywanie problemów i funkcje wykonawcze.

Dr Kameshwar Prasad, ekspert z AIIMS Delhi, podkreśla znaczenie leczenia zaburzeń oddychania podczas snu w celu odwrócenia deficytów poznawczych. Zaznacza, że osoby z epizodami wstrzymania oddechu podczas chrapania, zwłaszcza osoby z nadwagą lub otyłością, powinny szukać odpowiedniej oceny i leczenia, aby zapobiec negatywnym skutkom na pamięć i inne funkcje mózgu. Dodatkowo, zapewnienie dobrej jakości snu jest równie istotne dla utrzymania optymalnej wydajności poznawczej.

Aby rozwiązać ten problem na większą skalę, dr Anant Mohan, kierownik oddziału pulmonologii w AIIMS, zwraca uwagę na konieczność zwiększenia świadomości zaburzeń snu, w tym OSA, wśród ogółu społeczeństwa. Porównuje pilność działania w zakresie zaburzeń snu do innych schorzeń związanych ze stylem życia, takich jak choroba serca i cukrzyca, sugerując wprowadzenie środków zdrowia publicznego i formułowanie polityki.

Podczas gdy łagodny bezdech senny może być poprawiony poprzez zmiany stylu życia, takie jak redukcja wagi i abstynencja od alkoholu, umiarkowane i ciężkie przypadki zazwyczaj wymagają interwencji, takich jak ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP) lub dwupoziomowe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (Bi-PAP). Te urządzenia pomagają utrzymać drogi oddechowe górne otwarte podczas snu, zapewniając odpowiedni przepływ powietrza i zapobiegając przerwom w oddychaniu. W niektórych przypadkach konieczna może być operacja.

Podsumowując, badanie podkreśla znaczenie jakości snu i szkodliwe skutki, jakie zaburzenia snu, takie jak chrapanie i OSA, mogą mieć na funkcjonowanie poznawcze. Uświadomienie sobie wpływu zaburzeń snu i zwiększenie świadomości może prowadzić do poprawy diagnozy, leczenia i ogólnego zdrowia mózgu.

FAQ:
1. Jaki jest główny wniosek badania?
Badanie wykazuje, że niska jakość snu i obturacyjny bezdech senny (OSA) mogą negatywnie wpływać na funkcjonowanie poznawcze, zwłaszcza u osób w średnim wieku i starszych.

2. Jakie są potencjalne skutki zakłóconego oddychania podczas snu?
Zakłócenie oddychania podczas snu powoduje niedotlenienie, co prowadzi do zmian w mikronaczyniach i neuronaczyniach mózgu. Może to prowadzić do zmniejszenia przepływu krwi, dysfunkcji śródbłonka i neurozapalenia, co ostatecznie powoduje uszkodzenie tkanek mózgu i wpływa na funkcje poznawcze.

3. Dlaczego leczenie zaburzeń oddychania podczas snu jest ważne?
Leczenie zaburzeń oddychania podczas snu jest istotne dla odwrócenia deficytów poznawczych. Osoby doświadczające epizodów wstrzymania oddechu podczas chrapania, zwłaszcza osoby z nadwagą lub otyłością, powinny szukać oceny i leczenia, aby zapobiec negatywnym skutkom na pamięć i inne funkcje mózgu.

4. Jak osoby mogą poprawić jakość snu i funkcjonowanie poznawcze?
Zapewnienie dobrej jakości snu jest istotne dla optymalnej wydajności poznawczej. Zmiany stylu życia, takie jak redukcja wagi i abstynencja od alkoholu, mogą poprawić łagodny bezdech senny. Umiarkowane i ciężkie przypadki mogą wymagać interwencji, takich jak ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP) lub dwupoziomowe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (Bi-PAP). W niektórych przypadkach może być konieczna operacja.

5. Jaka jest rola świadomości publicznej w radzeniu sobie z zaburzeniami snu?
Zwiększona świadomość o zaburzeniach snu, w tym OSA, wśród ogółu społeczeństwa jest istotna. Zaburzenia snu powinny być traktowane z taką samą pilnością, jak inne schorzenia związane ze stylem życia, takie jak choroba serca i cukrzyca. Zaleca się wprowadzenie działań zdrowotnych i opracowanie polityki publicznej w celu rozwiązania tego problemu na większą skalę.

Definicje:
1. Obturacyjny bezdech senny (OSA): Zaburzenie snu charakteryzujące się powtarzającymi się epizodami całkowitego lub częściowego zablokowania górnych dróg oddechowych, powodujące płytkie lub zatrzymane oddychanie i zakłócenie snu.
2. Funkcja poznawcza: Procesy i zdolności umysłowe związane z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i wykorzystywaniem informacji, takie jak uwaga, pamięć, rozwiązywanie problemów i funkcje wykonawcze.
3. Niedotlenienie: Stan charakteryzujący się brakiem odpowiedniego dostarczenia tlenu do tkanek lub narządów.
4. Dysfunkcja śródbłonka: Upośledzona funkcja śródbłonka, który stanowi wewnętrzną powłokę naczyń krwionośnych, prowadząca do zmniejszonego przepływu krwi i innych nieprawidłowości naczyniowych.
5. Neurozapalenie: Stan zapalny lub obrzęk w mózgu, często związany z różnymi zaburzeniami neurologicznymi.

Related Links:
– National Sleep Foundation
– National Council for Behavioral Health
– Neurology

All Rights Reserved 2021
| .
Privacy policy
Contact