Brak dostępu do opieki zdrowotnej i zdrowej żywności przyczynia się do wyższej śmiertelności

Brak dostępu do opieki zdrowotnej i zdrowej żywności przyczynia się do wyższej śmiertelności

Według niedawno przeprowadzonego badania dostęp do opieki zdrowotnej i zdrowej żywności odgrywa kluczową rolę w określaniu wskaźników śmiertelności. Badanie wykazało, że niski dostęp do tych zasobów miał szczególnie duże znaczenie w rejonach południowych i wschodnich Stanów Zjednoczonych.

Badacze analizowali dane ze wszystkich hrabstw w kraju i zidentyfikowali kilka czynników mających wpływ na wskaźniki śmiertelności. Dwa główne czynniki to otyłość i dostęp do badań mammograficznych, które miały wpływ we wszystkich hrabstwach. Ponadto, palenie tytoniu było wpływowe tylko w 16 procentach hrabstw.

Jednym z głównych wniosków z badania były skutki niskiego dostępu do opieki zdrowotnej i zdrowej żywności na wskaźniki śmiertelności. W obszarach, gdzie dostęp do tych zasobów był ograniczony, wskaźniki śmiertelności były znacząco wyższe. Jest to szczególnie niepokojące, ponieważ sugeruje, że osoby mieszkające w tych obszarach mogą nie mieć niezbędnych środków do utrzymania dobrej kondycji zdrowotnej i zapobiegania chorobom przewlekłym.

Badanie ujawniło również regionalne różnice w wskaźnikach śmiertelności. Rejony południowe i wschodnie kraju miały wyższe wskaźniki śmiertelności w porównaniu do innych regionów. Może to być wynikiem kombinacji różnych czynników, w tym nierówności społeczno-ekonomicznych, ograniczonego dostępu do placówek opieki zdrowotnej oraz niezdrowych wyborów stylu życia.

Niezwykle istotne jest rozwiązanie tych nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej i dostępności zdrowej żywności w celu poprawy ogólnego zdrowia publicznego. Należy podjąć wysiłki, aby zapewnić wszystkim osobom, niezależnie od ich położenia geograficznego, równy dostęp do niezbędnych usług zdrowotnych i wartościowych opcji żywieniowych.

Podsumowując, brak dostępu do opieki zdrowotnej i zdrowej żywności stanowi istotny czynnik przyczyniający się do wyższej śmiertelności. Należy podjąć działania mające na celu rozwiązanie tych nierówności i zapewnienie równego dostępu do zasobów dla wszystkich osób.

Źródła:

– Cassidy Morrison, Starszy Reporter ds. Zdrowia (18 września 2023). „Brak dostępu do opieki zdrowotnej i zdrowej żywności przyczynia się do wyższej śmiertelności”. Daily Mail.

All Rights Reserved 2021.
| .