Arklow Library Hosts Informative Talk on World Cancer Day

Arklow Biblioteka organizuje interesujące wykłady z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem

Biblioteka Arklow będzie gościć angażujące prelekcje z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem, które odbędą się w czwartek, 1 lutego. Wydarzenie, które potrwa od godziny 13:00 do godziny 14:00, ma na celu podniesienie świadomości na temat choroby oraz zapewnienie cennych informacji na temat redukcji ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i płuc.

Eksperci z tej dziedziny będą prezentować różne tematy, w tym wczesne objawy i symptomy raka, a także znaczenie wczesnego wykrywania i interwencji. Wydarzenie ma na celu przypomnienie, że wiedza jest siłą w walce z tym globalnym problemem zdrowotnym.

Światowy Dzień Walki z Rakiem, obchodzony corocznie 4 lutego, jest inicjatywą prowadzoną przez Union for International Cancer Control (UICC) w celu promowania świadomości, edukacji i działań na rzecz walki z rakiem. Jego misją jest zapobieganie niepotrzebnym zgonom spowodowanym tą chorobą, jednocześnie zapewniając sprawiedliwy dostęp do ratujących życie leczeń i opieki dla wszystkich.

Społeczności, organizacje i jednostki w hrabstwie Wicklow corocznie łączą się, aby zorganizować liczne aktywności i wydarzenia zarówno offline, jak i online. Spotkania te podkreślają rolę, jaką każdy z nas odgrywa w redukcji globalnego wpływu raka.

Temat Światowego Dnia Walki z Rakiem 2024 roku – „Zamknij Przerwę Opieki”, podkreśla potrzebę priorytetowego traktowania opieki nad chorymi na raka. Zachęca do opracowania innowacyjnych strategii mających na celu likwidację różnic i przeznaczanie zasobów na budowę sprawiedliwego i wolnego od raka świata.

Wsparcie dla wykładu w Bibliotece Arklow zapewniają Irish Cancer Society, Healthy Ireland at Your Library oraz Health Service Executive (HSE). Aby uzyskać więcej informacji lub zarejestrować się na wydarzenie, prosimy skontaktować się pod numerem 0402 39977 lub wysłać e-mail na adres [email protected].

Dołącz do tej interesującej prelekcji w Bibliotece Arklow i przyczynij się do zbiorowego wysiłku w walce z rakiem. Razem możemy dokonać zmiany w walce z tą wyniszczającą chorobą.

Najczęściej zadawane pytania:

1. Kiedy i gdzie odbędzie się wykład z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem?
Wykład odbędzie się w Bibliotece Arklow w czwartek, 1 lutego, w godzinach od 13:00 do 14:00.

2. Jaki jest cel tego wydarzenia?
Celem wydarzenia jest podniesienie świadomości na temat raka i zapewnienie cennych informacji na temat redukcji ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i płuc.

3. Jakie tematy zostaną poruszone przez ekspertów?
Eksperci omówią wczesne objawy i symptomy raka, a także znaczenie wczesnego wykrywania i interwencji.

4. Jakie jest znaczenie Światowego Dnia Walki z Rakiem?
Światowy Dzień Walki z Rakiem, obchodzony corocznie 4 lutego, to inicjatywa prowadzona przez Union for International Cancer Control (UICC) w celu promowania świadomości, edukacji i działań na rzecz walki z rakiem.

5. Jaka jest misja Światowego Dnia Walki z Rakiem?
Misją Światowego Dnia Walki z Rakiem jest zapobieganie niepotrzebnym zgonom spowodowanym rakiem, zapewnienie sprawiedliwego dostępu do ratujących życie leczenia i opieki oraz podniesienie globalnej świadomości.

6. Jakie aktywności i wydarzenia są organizowane w hrabstwie Wicklow z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem?
Społeczności, organizacje i jednostki w hrabstwie Wicklow łączą się, aby zorganizować różnorodne aktywności i wydarzenia, zarówno offline, jak i online, mające na celu zmniejszenie globalnego wpływu raka.

7. Jaki jest temat Światowego Dnia Walki z Rakiem 2024?
Tematem Światowego Dnia Walki z Rakiem 2024 roku jest „Zamknij Przerwę Opieki”, podkreślający potrzebę priorytetowego traktowania opieki nad chorymi na raka i opracowania innowacyjnych strategii mających na celu likwidację różnic i stworzenie sprawiedliwego i wolnego od raka świata.

8. Kto wspiera wykład w Bibliotece Arklow?
Wykład jest wspierany przez Irish Cancer Society, Healthy Ireland at Your Library oraz Health Service Executive (HSE).

9. Jak mogę uzyskać więcej informacji lub zarejestrować się na wydarzenie?
Aby uzyskać więcej informacji lub zarejestrować się na wydarzenie, można skontaktować się pod numerem 0402 39977 lub wysłać e-mail na adres [email protected].

Kluczowe pojęcia:
– Światowy Dzień Walki z Rakiem: coroczna inicjatywa prowadzona przez Union for International Cancer Control (UICC) w celu promowania świadomości, edukacji i działań na rzecz walki z rakiem.
– Rak jelita grubego: rodzaj raka, który dotyka jelita grubego lub odbytnicy.
– Rak płuc: rodzaj raka, który rozpoczyna się w płucach i może rozprzestrzeniać się na inne części ciała.
– Wczesne wykrywanie: identyfikacja raka we wczesnym stadium, co może prowadzić do skuteczniejszego leczenia i poprawy wyników.
– Interwencja: działania podjęte w celu zapobiegania lub kontrolowania choroby lub stanu zdrowia.
– Różnice: różnice lub nierówności, zwłaszcza jeśli chodzi o dostęp do opieki zdrowotnej i zasobów.
– Sprawiedliwy dostęp: uczciwy i równy dostęp do usług i leczenia w dziedzinie opieki zdrowotnej.

Sugerowane powiązane linki:
– Union for International Cancer Control
– Irish Cancer Society
– Healthy Ireland
– Health Service Executive (HSE)

All Rights Reserved 2021
| .
Privacy policy
Contact