Alarmujący wzrost przypadków i zgonów z powodu dengi w Bangladeszu

Alarmujący wzrost przypadków i zgonów z powodu dengi w Bangladeszu

Bangladesz odnotował znaczący wzrost przypadków dengi i zgonów, jak wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Dyrekcję Generalną Służb Zdrowia (DGHS). W ciągu ostatnich 24 godzin kraj zarejestrował 1291 nowych przypadków dengi i kolejne sześć zgonów, co przynosi łączną liczbę przypadków na przerażającą liczbę 301 225 oraz liczbę zgonów sięgającą 1549 od początku tego roku. Ta alarmująca sytuacja podkreśla pilną konieczność podjęcia działań w celu zwalczania rozprzestrzeniania się tej choroby przenoszonej przez komary.

W samym tylko tym miesiącu w Bangladeszu zgłoszono 201 zgonów z powodu dengi, co podkreśla powagę trwającego kryzysu. Ważne jest, aby szybko i skutecznie zająć się obecną epidemią, aby zapobiec dalszym stratom w ludziach i złagodzić obciążenie dla placówek medycznych.

Statystyki dostarczone przez DGHS pokazują, że w październiku 67769 osób zostało zakażonych dengą, co spowodowało dodatkowe 30080 przypadków w kolejnym miesiącu. Jednak jest pewna iskierka nadziei, ponieważ liczba wyzdrowiałych pacjentów wynosi 294757, a niedawno zgłoszono 1522 nowe wyzdrowienia.

Gorączka dengi jest przede wszystkim przenoszona przez ukąszenie komara Aedes i objawia się jako ostra choroba. Powszechnymi objawami są silne bóle głowy, wysoka gorączka, wyczerpanie, bóle mięśni i stawów, powiększone węzły chłonne, wymioty i wysypka. Rozpoznanie tych objawów i natychmiastowe udanie się do lekarza może istotnie zwiększyć szanse na wyzdrowienie.

Skok w przypadkach dengi i liczba zgonów, które dotknęły Bangladesz we wrześniu, było bezprecedensowe – w tym miesiącu zgłoszono 79598 nowych zakażeń i 396 zgonów.

Ważne jest, aby społeczeństwo i władze medyczne współpracowały, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się dengi w Bangladeszu. Podwyższona świadomość środków zapobiegawczych, takich jak usuwanie źródeł stojącej wody, używanie moskitier, stosowanie środków odstraszających owady i noszenie odzieży ochronnej, może odegrać kluczową rolę w ograniczaniu ryzyka zakażenia.

FAQ:
Pytanie: Co to jest gorączka dengi?
Odpowiedź: Gorączka dengi to wirusowe zakażenie przenoszone przez komary, które powoduje ostrą chorobę, często objawiającą się wysoką gorączką, silnym bólem głowy, bólami mięśni i stawów oraz wysypką.

Pytanie: Jak przenoszona jest denga?
Odpowiedź: Dengę przede wszystkim przenoszą komary z rodzaju Aedes, w szczególności komary Aedes aegypti i Aedes albopictus.

Pytanie: Jak jednostki mogą zapobiegać zakażeniom dengą?
Odpowiedź: Środki zapobiegawcze obejmują eliminację źródeł stojącej wody, stosowanie moskitier, stosowanie środków odstraszających owady i noszenie odzieży ochronnej w celu zmniejszenia ryzyka ukąszenia przez komara.

Źródła:
– Dyrekcja Generalna Służb Zdrowia w Bangladeszu

All Rights Reserved 2021.
| .